Ο δείκτης εξάρτησης γήρατος στην ΕΕ αναμένεται να φτάσει το 57% το 2100, 59% στην Ελλάδα

Ο δείκτης εξάρτησης γήρατος στην ΕΕ αναμένεται φτάσει το 57% το 2100, σχεδόν διπλάσιος από αυτόν του 2019 (31%), σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει σήμερα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ. 

Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν λιγότερα από δύο άτομα σε ηλικία εργασίας για κάθε άτομο ηλικίας 65 ετών και άνω. Η προβλεπόμενη αύξηση του δείκτη εξάρτησης γήρατος ακολουθεί την τάση που παρατηρήθηκε την τελευταία δεκαετία (26% το 2009).

Έως το 2100, στα κράτη μέλη της ΕΕ, ο δείκτης εξάρτησης γήρατος προβλέπεται να είναι υψηλότερος στην Πολωνία (63%), ακολουθούμενος από την Ιταλία, τη Μάλτα και τη Φινλανδία (από 62%) καθώς και την Κροατία (61%). Στην Ελλάδα θα φτάσει το 59%.

Στο άλλο άκρο της κλίμακας, οι χαμηλότερες αναλογίες προβάλλονται στην Κύπρο (52%), στη Σουηδία και στην Τσεχία (και οι δύο 53%), στη Γερμανία, στη Δανία και στο Βέλγιο (από 54%).

Την ίδια ώρα, μεταξύ  του τέταρτου τριμήνου του 2019 και του πρώτου τριμήνου του 2020, ένας χαμηλός αριθμός μόλις 2,6 εκατομμύρια ανθρώπων στην ΕΕ (20,4% όλων των ανέργων το τέταρτο τρίμηνο του 2019) βρήκε δουλειά. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, 6,9 εκατομμύρια (53,9%) παρέμειναν άνεργοι και άλλα 3,3 εκατομμύρια (25,8%) κατέστησαν οικονομικά ανενεργοί.

Από όλους όσους είχαν αρχικά απασχοληθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2019, 2,2 εκατομμύρια (1,4%) έμειναν άνεργοι το πρώτο τρίμηνο του 2020 και υψηλός αριθμός 3,9 εκατομμυρίων (2,5%) μετατράπηκαν σε οικονομική αδράνεια.

Από εκείνους που αρχικά υπολογίστηκαν ως οικονομικά αδρανείς το τέταρτο τρίμηνο του 2019, 3,3 εκατομμύρια (3,3%) βρήκαν απασχόληση το πρώτο τρίμηνο του 2020 και 3,2 εκατομμύρια (3,2%) περιήλθαν σε ανεργία.