Όσα πρέπει να ξέρετε για τις αφορολόγητες γονικές παροχές-δωρεές

Το δρόμο για αφορολόγητες δωρεές και γονικές παροχές κάθε περιουσιακού στοιχείου από μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού ανοίγει και τυπικά η έκδοση της εγκυκλίου εφαρμογής των πρόσφατα ψηφισμένων διατάξεων.

Πρακτικά, κάθε μεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου από ακίνητα, μετοχές και επιχειρήσεις έως χρήματα μέσω τραπεζικών λογαριασμών που μεταβιβάζονται με δωρεά ή γονική παροχή από γονείς σε παιδιά και εγγόνια είναι πια αφορολόγητες , ανά φυσικό πρόσωπο μέχρι του ποσού των 800.000 ευρώ. Από αυτό το όριο και πάνω επιβάλλεται συντελεστής 10%.

Περισσότερα στο Εuro2day