Ρυθμίζονται και τα χρέη επαγγελματιών και αγροτών μέσω Εξωδικαστικού – Κατατέθηκε τροπολογία στη Βουλή

Και τα χρέη που έχουν το 2018 επιχειρήσεις ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες, σε ταμεία, εφορία, τράπεζες και προμηθευτές θα μπορούν να ρυθμίζουν μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, με τροπολογία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που κατατέθηκε στη Βουλή την Τετάρτη το βράδυ.

Ειδικότερα με την τροπολογία επιχειρείται «.... η περαιτέρω βελτίωση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων Ν. 4469/2017 (Α 62) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μέσω της πρόβλεψης της υπαγωγής των οφειλών έως 31.12.2018. Με τις παραγράφους 1 -5 προβλέπεται η υπαγωγή των οφειλών αυτών, ενώ με την παράγραφο 6 θεσμοθετείται μεταβατική διάταξη, ώστε η δυνατότητα υπαγωγής οφειλών του 2018 να καταλαμβάνει τόσο τις εκκρεμείς αιτήσεις όσο και τη δυνατότητα επαναϋποβολής αιτήσεων που κηρύχθηκε η διαδικασία ως άκαρπη, εφόσον έχουν οφειλές το 2018.

Με τη διάταξη του άρθρου 2. επεκτείνεται η δυνατότητα για την προσκόμιση βεβαίωσης οφειλών στις εκκρεμείς αιτήσεις Ν. 3869/2010 έως την 31η Μαΐου 2019».

Διαβάστε ολόκληρη την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή