Σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ η πώληση της βουλγαρικής θυγατρικής της Τράπεζας Πειραιώς στην Eurobank

H Koμισιόν επιβεβαίωσε σήμερα τη συμμόρφωση της πώλησης της βουλγαρικής θυγατρικής της Τράπεζας Πειραιώς στην Eurobank προς τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση, τον Νοέμβριο του 2015, η Κομισιόν ενέκρινε τις κρατικές ενισχύσεις που χορήγησε η Ελλάδα για την αναδιάρθρωση της Eurobank και της Τράπεζας Πειραιώς βάσει των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ, βάσει σειράς δεσμεύσεων.

Όσον αφορά την Τράπεζα Πειραιώς, μία από τις δεσμεύσεις ήταν ότι η τράπεζα θα πωλούσε τις ξένες θυγατρικές της πριν από το τέλος του 2018.

Όσον αφορά τη Eurobank, μία από τις δεσμεύσεις ήταν ότι η τράπεζα θα υπόκειται σε απαγόρευση εξαγοράς μέχρι το τέλος του 2018.

Μετά από διαδικασία πώλησης, τον Νοέμβριο του 2018, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε την πώληση της βουλγαρικής θυγατρικής της στην Eurobank, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2019.

Η Κομισιόν έλαβε την καταγγελία τον Ιανουάριο του 2019 από έναν από τους άλλους ανεπιτυχείς υποψηφίους, ότι η πώληση της βουλγαρικής θυγατρικής της Τράπεζας Πειραιώς στην Eurobank παραβιάζει τις δεσμεύσεις κρατικών ενισχύσεων που ανέλαβε η Πειραιώς και η Eurobank στο πλαίσιο των αποφάσεων του 2015

Η Κομισιόν διαπίστωσε ότι, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς όντως πώλησε τη βουλγαρική θυγατρική της μετά την προβλεπόμενη από τις δεσμεύσεις προθεσμία, η σύντομη αυτή καθυστέρηση δεν επηρέασε τη συμβατότητα της ενίσχυσης που χορήγησε η Ελλάδα για την αναδιάρθρωση της Τράπεζας Πειραιώς το 2015. Η Κομισιόν κατέληξε ότι η συναλλαγή μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και της Eurobank πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με όλες τις άλλες δεσμεύσεις κρατικών ενισχύσεων βάσει των αποφάσεων περί κρατικών ενισχύσεων του 2015 και ότι δεν χορηγήθηκε καμία πρόσθετη ενίσχυση στην Eurobank στο πλαίσιο της διαδικασίας πώλησης. Βάσει αυτών, η Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πώληση της βουλγαρικής θυγατρικής της Τράπεζας Πειραιώς στην Eurobank είναι σύμφωνη με τις δεσμεύσεις για κρατικές ενισχύσεις και ότι δεν υπήρξε παραβίαση των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις