Quantcast

Το νέο σχέδιο για την τακτοποίηση των δασικών αυθαιρέτων - Όλες οι λεπτομέρειες

Στην κατάργηση της έννοιας των “οικιστικών πυκνώσεων“ προχωρά σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας "Tα Nέα" το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Έτσι στις περιοχές όπου υπάρχουν δασικά αυθαίρετα – και είχαν εξαιρεθεί από την ανάρτηση των δασικών χαρτών – θα γίνει κανονικά η ανάρτηση και θα ακολουθεί η διαδικασία των αντιρρήσεων.

Παράλληλα, κατά ίδιες πληροφορίες από το υπουργείο αναζητείται μια φόρμουλα προκειμένου τα αυθαίρετα κτίσματα που βρίσκονται στις λεγόμενες “οικιστικές πυκνώσεις “ να ενταχθούν –υπό προϋποθέσεις –σε ειδικές ρυθμίσεις. Με τα έως τώρα στοιχεία, η σκέψη είναι οι ρυθμίσεις να κινούνται στο πνεύμα αυτών που προβλέπονται από τον νόμο για την τακτοποίηση αυθαιρέτων.

Η εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ" παρουσιάζει τους βασικούς άξονες του νέου σχεδιασμού για τις “οικιστικές πυκνώσεις". To θέμα αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες σε ολόκληρη την Ελλάδα που έχουν κτίσματα (ο αριθμός τους εκτιμάται ότι είναι κοντά στο 1 εκατ.) σε δάση και δασικές εκτάσεις. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνεται (με μια σειρά από άλλα θέματα όπως είναι για παράδειγμα η Ψηφιακή Τράπεζα της Γης) σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο τον ερχόμενο Φεβρουάριο. Αυτή την στιγμή μπαίνουν οι τελικές πινελιές στον νέο σχεδιασμό σε μια προσπάθεια να είναι συμβατός με τις τελευταίες αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας.

 

Επιστρέφονται πρόστιμα

Στην περίπτωση της υποβολής των αντιρρήσεων ο έως τώρα σχεδιασμός προβλέπει πως αν η αίτηση αντιρρήσεων κατά του αναρτηθέντος χάρτη γίνει δεκτή, τα ποσά που τυχόν έχουν καταβληθεί ως δόσεις για την εξόφληση του ενιαίου δασικού προστίμου επιστρέφονται. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προβλέπεται η σύνταξη τεχνοοικονομικής μελέτης για τις εκτάσεις που έχουν χάσει εξαιτίας της δόμησης τον δασικό τους χαρακτήρα και η υποβολή προτάσεων για την αποκατάσταση του δασικού ισοζυγίου. Από την ίδια μελέτη θα καθοριστούν και τα κριτήρια για την εξαίρεση από την κατεδάφιση αλλά και την αναστολή έκδοσης διοικητικών μέτρων για αυτά τα κτίσματα και τις κατασκευές που τις συνοδεύουν.

Οι εξαιρέσεις

Ο σχεδιασμός του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξαιρεί τα κτίρια που βρίσκονται σε Εθνικούς Δρυμούς, Υγροτόπους αλλά και σε περιοχές του δικτύου Natura 2.000. Επίσης δεν υπάγονται στις διατάξεις του νόμου τα κτίσματα που βρίσκονται σε δάση και και δασικές εκτάσεις που κατεγράφησαν από πυρκαγιά και έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες (με βάση σχετικό νόμο του ’79) αλλά και σε περιοχές με ρέματα που έχουν οριοθετεί και βρίσκονται εντός Ζώνης Δυνητικού Κινδύνου.

Επίσης προβλέπεται κατά τις ίδιες πληροφορίες της εφημερίδας "ΤΑ ΝΕΑ", να καθορίζονται - με απόφαση – οι όροι και οι προδιαγραφές λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος στο “Ελληνικό Κτηματολόγιο” για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου ( που αναμένεται να ψηφιστεί). Μετά την έγκριση των οικονομοτεχνικών μελετών, με Προεδρικό Διάταγμα, που θα εκδίδεται με κοινή πρόταση των υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, θα καθορίζονται τα κριτήρια υπαγωγής των κτιρίων, ο χρόνος εξαίρεσης από την κατεδάφιση των κατασκευών που ανεγέρθηκαν πριν και μετά την 11η Ιουνίου 1975 και μέχρι την 28η Ιουλίου του 2011, τα μέσα απόδειξης του χρόνου ανέγερσης και ο φορέας διαχείρισης και ελέγχου των αποδεικτικών στοιχείων.

Αναστέλλονται οι κατεδαφίσεις έως την υπαγωγή στη ρύθμιση

Ο υπολογισμός του ενιαίου δασικού προστίμου (για την υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου ) θα γίνεται με βάση το κτίριο, την αξία της δασικής γης, το κόστος αναδάσωσης ανά στρέμμα, την αντικειμενική αξία της πλησιέστερης στην κατασκευή ζώνης, την επιφάνεια του κτιρίου ( σε τετραγωνικά μέτρα) την παλαιότητα του, ενώ θα υπάρχουν μειωτικοί και αυξητικοί συντελεστές.

Σύμφωνα με τον έως τώρα σχεδιασμό (ο οποίος δεν έχει πάρει ακόμη την τελική του μορφή) μετά την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, όσοι έχουν συμφέρον από τη ρύθμιση (δηλαδή οι ιδιοκτήτες των αυθαιρέτων δασικών κατασκευών) θα πρέπει μέσα σε διάστημα 6 μηνών από την ισχύ του να συμπληρώσουν τη δήλωση υπαγωγής (στο νέο καθεστώς που θα διαμορφωθεί) καταβάλλοντας το ενιαίο δασικό πρόστιμο ( το οποίο διευκρινίζεται ότι θα καθοριστεί με ΠΔ).Στη συνέχεια μετά την καταβολή του προστίμου θα εκδίδεται η πράξη ολοκλήρωσης. Στο μεταξύ ο σχεδιασμός προβλέπει πως η κατεδάφιση των δασικών κτισμάτων , όπως και των άλλων εγκαταστάσεων είτε έχουν οριστική είτε προσωρινή μορφή αλλά και η εκτέλεση και είσπραξη των πρωτοκόλλων κατεδάφισης, αναστέλλονται μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής. Επιπλέον προβλέπεται η αναστολή να ισχύει και για τις αποφάσεις κατεδάφισης και τα πρωτόκολλα που έχουν εκδοθεί πριν από την ισχύ του νόμου. Διευκρινίζεται ότι με βάση τον έως τώρα σχεδιασμό η αναστολή δεν ισχύει για τα κτίρια αλλά και τις άλλες εγκαταστάσεις και κατασκευές για τις οποίες δεν θα υποβληθεί δήλωση υπαγωγής αλλά και για όσες κατασκευές έχουν ανεγερθεί μετά την 28η Ιουλίου 2011.