Τροπολογία ΥΠΟΙΚ για μετατάξεις δημοσίων υπαλλήλων και εξόφληση οφειλών

Στόχος των αλλαγών είναι η επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των συγκεκριμένων διοικητικών πράξεων.

Νέα διαδικασία όσον αφορά στην κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του αποσπώμενου ή μετατασσόμενου προσωπικού στο πλαίσιο ή κατά παρέκκλιση του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, καθώς και της δαπάνης μισθοδοσίας που προκαλείται από το διορισμό των μονίμων και την πρόσληψη των Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) υπαλλήλων του Δημοσίου και των νομικών προσώπων, των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει απευθείας τον τακτικό προϋπολογισμό καθιερώνει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών η οποία κατατέθηκε στο φορολογικό νομοσχέδιο.

Περισσότερα στο euro2day.gr