Στο real.gr οι απαντήσεις και ο σχολιασμός των θεμάτων σε Ιστορία, Φυσική και Ανάπτυξη Εφαρμογών

Η ΟΕΦΕ δινει τις απαντήσεις και σχολιάζει τα θέματα στα μαθήματα της Ιστορίας, της Φυσικής και της Ανάπτυξης Εφαρμογών στο Προγραμματιστικό Περιβάλλον, για τους υποψηφίους των ΓΕΛ. 

Ο σχολιασμός στην Ανάπτυξη Εφαρμογών

Οι απαντήσεις στη Φυσική

Οι απαντήσεις στην Ιστορία

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Ο σχολιασμός στα θέματα της Ιστορίας