Στο real.gr οι απαντήσεις και ο σχολιασμός των θεμάτων σε Λατινικά, Χημεία, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Η ΟΕΦΕ δίνει τις απαντήσεις και σχολιάζει τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα μαθήματα των Λατινικών, της Χημείας και των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), για τους υποψηφίους των ΓΕΛ.

Ο σχολιασμός στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Οι απαντήσεις στα Λατινικά

Ο σχολιασμός στα Λατινικά

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (1)

Ο σχολιασμός στη Χημεία