Ερώτηση ευρωβουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγγραφο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσαν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή έγγραφο του γραφείου Νομικού Συμβούλου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο αναφέρει ότι «η ένορκη κατάθεση δημοσίων υπαλλήλων υπέρ των αντιδίκων του Ελληνικού Δημοσίου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και ποινικό αδίκημα».

Οι ευρωβουλευτές, «εκφράζουν την ανησυχία τους» για το εν λόγω έγγραφο, που «απειλεί τους υπαλλήλους του υπουργείου με πειθαρχικές και ποινικές κυρώσεις αν καταθέσουν 'υπέρ των αντιδίκων και εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου'» και ερωτούν «αν είναι ανεκτό από το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο να επιτρέπεται η μαρτυρία των δημοσίων υπαλλήλων μόνο στις περιπτώσεις που θα ευνοεί το Ελληνικό Δημόσιο».

Επισημαίνουν ότι το συγκεκριμένο έγγραφο είναι «νομικά έωλο, εξαιρετικά αμφίβολης σκοπιμότητας, που οδηγεί στον απόλυτο εκφοβισμό των δημοσίων υπαλλήλων και συνιστά παρέμβαση στη δικαστική εξουσία και στην ορθή απονομή της δικαιοσύνης», εκτός του πλαισίου λειτουργίας του κράτους – δικαίου».

Προσθέτουν ότι «η αναφορά ότι η ένορκη κατάθεση υπαλλήλων είναι δυνατή μόνο προς υποστήριξη του Ελληνικού Δημοσίου, κατόπιν έγγραφου αιτήματος του γραφείου Νομικού Συμβούλου και κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο χειριστή της υπόθεσης, δημιουργεί σοβαρές υπόνοιες. για προσπάθεια κατεύθυνσης της μαρτυρίας των δημοσίων υπαλλήλων που δεν συνάδει με το καθήκον αληθείας».

Οι ευρωβουλευτές ρωτούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

α) Αν έχει ενημερωθεί για το παραπάνω έγγραφο.

β) Αν θεωρεί ότι συνάδει με το δικαίωμα δικαστικής προστασίας και τις αρχές της ορθής απονομής της δικαιοσύνης, που συνιστούν ακρογωνιαίους λίθους της ΕΕ και του κράτους δικαίου.

γ) Αν είναι ανεκτό από το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο να επιτρέπεται η μαρτυρία των δημοσίων υπαλλήλων μόνο στις περιπτώσεις που θα ευνοεί το Ελληνικό Δημόσιο.