Ερώτηση για τήρηση κανόνων από την Βουλγαρία λόγω ανόδου στάθμης σε Άρδα-Έβρο, κατέθεσε η ευρωβουλευτής της ΝΔ Μ. Σπυράκη

Να διασφαλίσει την αξιοπιστία των δεδομένων που δίνει η Βουλγαρία για την αποδέσμευση ή τη διακράτηση των υδάτων, ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ευρωβουλευτής της ΝΔ, Μαρία Σπυράκη.

Η ευρωβουλευτής, στη σχετική ερώτηση που κατέθεσε, αφού υπογραμμίζει ότι η άνοδος της στάθμης των υδάτων στους ποταμούς 'Αδρα και Έβρο οδήγησε στη λήψη έκτακτων μέτρων από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ώστε να προστατευτούν οι παραγωγοί αλλά και οι δημόσιες υποδομές, σημειώνει ότι «επίκεινται και αποδεσμεύσεις υδάτων από το φράγμα του Ιβαήλοβγκραντ σύμφωνα με ρηματική διακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Βουλγαρίας, τη Δευτέρα 7 Απριλίου».

Η κυρία Σπυράκη, αφού υπενθυμίζει πως η σχετική διακρατική συμφωνία μεταξύ Ελλάδος-Βουλγαρίας λήγει το 2024, ρωτά τα εξής:

1. Ποιο ευρωπαϊκό πλαίσιο διέπει τη διασυνοριακή διαχείριση υδάτων για την πρόληψη πλημμυρών ή/και την αποφυγή ξηρασίας και διάβρωσης των παραποτάμιων εδαφών ειδικά όταν αφορά κράτη-μέλη της ΕΕ;

2. Υπάρχει ευρωπαϊκό παρατηρητήριο ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία των δεδομένων για την αποδέσμευση ή διακράτηση υδάτων από τη Βουλγαρία προς την Ελλάδα καθώς και μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης για πλημμύρες ή έλλειψη υδάτων που οφείλονται σε αποδεσμεύσεις υδάτων ή σε εκτροπές αυτών;

3. Μπορεί να επικαιροποιηθεί η διακρατική συμφωνία Ελλάδος - Βουλγαρίας, διαχείρισης των υδάτων του 'Αρδα και με βάση ποιο ευρωπαϊκό πλαίσιο;?

Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

«Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται αύξηση της στάθμης των υδάτων του ποταμού 'Αρδα, στον Έβρο, με αποτέλεσμα η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης να θέσει σε εφαρμογή δέσμη μέτρων για την αποφυγή ζημιών σε δημόσιες υποδομές, όπως αρδευτικά αντλιοστάσια και αποστραγγιστικά δίκτυα καθώς και σε αγροκτηνοτροφικές μονάδες.

Η αύξηση της στάθμης των υδάτων οφείλεται σε χιονοπτώσεις και βροχοπτώσεις που έπληξαν τη Βουλγαρία ενώ επίκεινται και αποδεσμεύσεις υδάτων από το φράγμα του Ιβαήλοβγκραντ σύμφωνα με ρηματική διακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Βουλγαρίας τη Δευτέρα 7 Απριλίου.

Έχοντας υπόψη ότι υπάρχει Διακρατική συμφωνία Ελλάδας - Βουλγαρίας για τη διαχείριση υδάτων του ποταμού 'Αρδα από την οποία απορρέει η υποχρέωση της Βουλγαρικής πλευράς για την διοχέτευση ποσοτήτων ύδατος εκ του ποταμού 'Αρδα στην Ελληνική επικράτεια και η οποία λήγει το 2024, ερωτάται η Επιτροπή:

1.Ποιο ευρωπαϊκό πλαίσιο διέπει τη διασυνοριακή διαχείριση υδάτων για την πρόληψη πλημμυρών ή/και την αποφυγή ξηρασίας και διάβρωσης των παραποτάμιων εδαφών ειδικά όταν αφορά κράτη- μέλη της ΕΕ;

2.Υπάρχει ευρωπαϊκό παρατηρητήριο ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία των δεδομένων για την αποδέσμευση ή διακράτηση υδάτων από τη Βουλγαρία προς την Ελλάδα καθώς και μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης για πλημμύρες ή έλλειψη υδάτων που οφείλονται σε αποδεσμεύσεις υδάτων ή σε εκτροπές αυτών;

3. Μπορεί να επικαιροποιηθεί η διακρατική συμφωνία Ελλάδος-Βουλγαρίας , διαχείρισης των υδάτων του 'Αρδα και με βάση ποιο ευρωπαϊκό πλαίσιο;?».