Η ελληνική πρόταση για τα 32 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης

Με 15 μεγάλες δράσεις η κυβέρνηση επιχειρεί να αλλάξει σελίδα στην οικονομία, βάζοντας τα θεμέλια για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Στο πρόγραμμα των 200 σελίδων σκιαγραφείται ο οδικός χάρτης για την υλοποίηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων.

Σε 200 σελίδες, που περιγράφουν ένα φιλόδοξο πρόγραμμα επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων σε τομείς αυξημένης προστιθέμενης αξίας, με στόχο να κινητοποιηθούν ιδιωτικοί πόροι για την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας, εκτείνεται το προσχέδιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης που απεστάλη στην Κομισιόν. Κεντρική κυβερνητική βούληση, όπως αποτυπώνεται στο προσχέδιο, είναι η χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων με τα 12,7 δισ. ευρώ των δανείων, από το συνολικό ποσό των 32 δισ. ευρώ που έχει εγκριθεί για τη χώρα μας, σε ποσοστό έως και 50%, εφόσον υπάρχει παράλληλα και εξασφαλισμένη τραπεζική χρηματοδότηση, ίση με το 30% της επένδυσης. Μέσω αυτής της διαδικασίας, θα υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή μόχλευση, καθώς και τόνωση της ανάπτυξης. Σε ετήσια βάση, εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ τουλάχιστον κατά δύο μονάδες.

Διαβάστε αναλυτικά το δημοσίευμα της Realnews