M. Συρεγγέλα: Ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης τα θέματα ισότητας

Άρθρο της υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Στην ισότητα των φύλων έχουν γίνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε για να μπορέσουν οι γυναίκες να εξελιχθούν ισόρροπα και αρμονικά. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχεδιάζει δράσεις για να καταπολεμήσουμε τις ανισότητες των φύλων τόσο στο οικογενειακό περιβάλλον, όσο και στον χώρο της εργασίας, ενώ προωθούμε, σε συνεργασία με άλλα υπουργεία, την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις δημόσιες πολιτικές.

Στελέχη όμως της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι εγκλωβισμένα στο παρελθόν και δεν κοιτάνε μπροστά, αλλά αναμασούν δημοσιευμένα στοιχεία από τον Παγκόσμιο Δείκτη Ισότητας των Φύλων (Gender Gap Index) του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του 2021. Είναι σημαντικό να δούμε τη μεθοδολογία του εν λόγω δείκτη και συγκεκριμένα από ποιο έτος προέρχονται τα στοιχεία για την έκθεση.

Τα περισσότερα δεδομένα όσον αφορά στην εργασία προέρχονται από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και τον ΟΟΣΑ με έτος αναφοράς το 2018 και το 2019, όσον αφορά στην εκπαίδευση προέρχονται από UNESCO με έτος αναφοράς το 2018, όσον αφορά στην υγεία προέρχονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με έτος αναφοράς το 2019. Το ίδιο ισχύει και για τα δημογραφικά στοιχεία. Οπότε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούν την κυβέρνηση με ποσοτικά στοιχεία τα οποία πηγάζουν από την περίοδο της δική τους διακυβέρνησης.

Η δέσμευση της δικής μας κυβέρνησης στην προώθηση της ισότητας των φύλων αποτυπώνεται στο νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025 που είναι πλήρως εναρμονισμένο με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων 2020-2025, την αντίστοιχη Στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης 2018-2023, αλλά και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Παράλληλα διατρέχεται σε όλο του το φάσμα τόσο από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης (ν.4531/2018) για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, όσο και από τον νόμο ν.4604/2019 για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων.

Για το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων πέρα από τους αριθμούς, η επίτευξη της πραγματικής ισότητας είναι πράξεις και έργα:

-το ασφαλές και σταθερό Δίκτυο Δομών της ΓΓΔΟΠΙΦ για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας, αποτελούμενο από: 

-43 συμβουλευτικά κέντρα, τα οποία στελεχώνονται από ειδικό επιστημονικό προσωπικό εξειδικευμένων συμβούλων που παρέχουν στις γυναίκες ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες ψυχολογικής, κοινωνικής, νομικής και εργασιακής στήριξης.

-19 ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών

-την τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 που απευθύνεται σε γυναίκες θύματα βίας, πανελλαδικής εμβέλειας, 24ωρης λειτουργίας, 365 μέρες το χρόνο, με αστική χρέωση. 

Τη δυνατότητα άμεσης φιλοξενίας στις γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας και στα παιδιά τους, που έχουν ανάγκη επείγουσας απομάκρυνσης από την εστία τους εξασφαλίζοντας δωρεάν διαμονή, σίτισή  και ιατρικές εξετάσεις σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, την Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρεία και το Χαμόγελο του Παιδιού. 

Να σας υπενθυμίσω και τα υπόλοιπα καινοτόμα προγράμματα που υλοποιούνται:

• Το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς» που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή και ξεκινά στις αρχές του 2022 η πιλοτική εφαρμογή του 

• Το έργο SHARE για την εφαρμογή Σήματος Ισότητας στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πολιτικές ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών στα στελέχη τους ανεξαρτήτως φύλου για την προώθηση της συμφιλίωσης οικογενειακής/προσωπικής  και επαγγελματικής ζωής .

• Την πρωτοβουλία Ελληνικό Κέντρο Καινοτομίας (#GIL4W), δηλαδή η προσέλκυση περισσότερων κοριτσιών σε σπουδές σε STEM και για την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των γυναικών σε επιχειρήσεις που θα βασίζονται στην έρευνα και την καινοτομία.

• Τις μονάδες μέριμνας για βρέφη και νήπια εντός μεγάλων επιχειρήσεων που ανακοινώθηκαν χθες στην παρουσίαση του «Προγράμματος για τους Πολλούς» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που θα χρηματοδοτηθούν από το RRF. Μέσω του προγράμματος θα επιδοτείται η πρόσληψη έως δύο ατόμων για δύο χρόνια ανά επιχείρηση για την φύλαξη των βρεφών. Έτσι διευκολύνεται η απασχόληση των νέων μητέρων. Ο προϋπολογισμός είναι 16 εκατ. ευρώ και προβλέπεται η ένταξη 120 μονάδων και περίπου 2.500 παιδιών

• Τις πολιτικές στήριξης, κατάρτισης και άλλες δράσεις ευαισθητοποίησης για την ισότητα και τη διαφορετικότητα στους χώρους εργασίας που απευθύνονται σε 1.600.000 εργαζομένους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και έχουν προϋπολογισμό 47 εκατ. ευρώ.

Για τη σημερινή κυβέρνηση η ισότητα των φύλων δεν είναι μόνο αντικείμενο ακαδημαϊκών συζητήσεων, αλλά πολιτικού σχεδιασμού. Η επίτευξη της ισότητας των φύλων διαπερνά το σύνολο των κυβερνητικών πολιτικών. Γνωρίζουμε όλοι τις προκλήσεις της χώρας σε αυτόν τον τομέα και για αυτό η συνεργασία όλων για την ενίσχυση των μέτρων για την πολυπόθητη ισότητα των φύλων θα ήταν εποικοδομητική.