Ο Χρήστος Ταραντίλης νέος πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας

Ο βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ, καθηγητής Χρήστος Ταραντίλης, εκλέχθηκε στη θέση του προέδρου της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής.

«Ο Βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ καθηγητής Χρήστος Ταραντίλης εκλέχθηκε στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής. Η επιτροπή συμβάλλει συμβουλευτικά στη λήψη αποφάσεων και στη χάραξη στρατηγικών τόσο για την έρευνα όσο και την τεχνολογία σε εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, επιστημονικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της χώρας μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.