Πατάει γκάζι στη Δικαιοσύνη η κυβέρνηση

Μετά και τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η κυβέρνηση είναι σαφές ότι φέρνει σε πρώτο πλάνο τον τομέα της δικαιοσύνης. 

Το εγχείρημα του εκσυγχρονισμού της αποτελεί στοίχημα για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τονίζει ότι είναι απαραίτητη η  επιτάχυνση της απονομής της, και να αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών, στους θεσμούς των πιλοτικών δικών και των επίκουρων βοηθών δικαστών αλλά και στη δημιουργία νέου λειτουργικού πλαισίου στην Εθνική Σχολή Δικαστών.  

Το φιλόδοξο αυτό «στοίχημα» βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των μεταρρυθμίσεων, και οι βασικοί άξονες στους οποίους θα πορευτεί η κυβέρνηση και το υπουργείο Δικαιοσύνης φαίνεται να έχουν διαμορφωθεί. Άλλωστε, στο Μέγαρο Μαξίμου ξέρουν ότι η διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, ειδικά σε μία εποχή με πολλές δυσκολίες, αλλά και η απλοποίηση των διαδικασιών σε συνδυασμό με τη μείωση της γραφειοκρατίας θα ενισχύσει τους πολίτες και την οικονομία.   

Στα κυβερνητικά κλιμάκια θεωρούν ότι η επίτευξη των στόχων αυτών θα δώσει σημαντική ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη, στην προσέλκυση επενδύσεων και στη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού οικονομικού κλίματος και περιβάλλοντος.  Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συμβολή του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Παναγιώτη Πικραμμένου, με τη μακρά του δικαστική πείρα και γνώση, έχοντας διατελέσει και πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο ίδιος άλλωστε με προσωπικές του παρεμβάσεις στο δημόσιο διάλογο έχει βοηθήσει στην εκκίνηση αυτού του διαλόγου, ενώ έχει ξεκινήσει επαφές με τον Χριστόφορο Πισσαρίδη και την ομάδα του που έχει αναλάβει τις μεταρρυθμίσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, αναπτύσσοντας του τις προτάσεις του για την αναδιαμόρφωση της Δικαιοσύνης. 

Η ηλεκτρονική δικαιοσύνη αποτελεί κύριο προσανατολισμό και βασικά κριτήρια επιτυχίας είναι η  αποτελεσματικότητα του συστήματος, η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από το σύστημα απονομής Δικαιοσύνης, η ανεξαρτησία και η ποιότητα. Επιμέρους στόχοι που τίθενται στο πλαίσιο της υλοποίησης μία κεντρικής στρατηγικής είναι η ταχύτητα στην ολοκλήρωση των υποθέσεων, η βελτίωση της ποιότητας των αποφάσεων με σεβασμό στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και διαφάνεια για όλους (επιχειρήσεις, πολίτες, επαγγελματίες), η βελτίωση των συνθηκών για τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης, αλλά και τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες και πολίτες, η εμπέδωση, προάσπιση και διάχυση της «αξίας» των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ανάμεσα στις εισηγήσεις που έχουν προταθεί είναι η υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικογράφων αλλά και η καθιέρωση του ψηφιακού φακέλου υπόθεσης, με ηλεκτρονική ασφαλή πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία της δικογραφίας.  

Η δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αφερεγγυότητας και η διασύνδεση με το ΓΕΜΗ και με άλλα μητρώα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει στόχο να επισπευτεί η διαδικασία χορήγησης των απαιτούμενων πιστοποιητικών και να επιλυθεί το πρόβλημα της σώρευσης υποθέσεων στην εθνική δικαιοσύνη για την χορήγηση πιστοποιητικών φερεγγυότητας.           

Η αποτελεσματικότητα του συστήματος Δικαιοσύνης, σημαίνει τέλος την ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας. Σε αυτό θα συμβάλλει και ένα νέο λειτουργικό πλαίσιο στην Σχολή Δικαστών, όπου αναμένεται να προχωρήσουν σε αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό του προγράμματος σπουδών της Εθνικής Σχολής, με εισαγωγή νέων αντικειμένων. Στο τραπέζι των συζητήσεων συζητείται και η καθιέρωση υποχρεωτικής παρακολούθησης σεμιναρίων ως προϋπόθεση για την προαγωγή και την άσκηση ειδικών καθηκόντων των ενεργεία δικαστών.   

Επίσης πολύ σημαντική θεωρείται και η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των κτιριακών υποδομών. Στόχος είναι να διαμορφωθούν έξυπνες υποδομές με σκοπό τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, τη μείωση εξόδων , τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας για όλους τους εμπλεκόμενους στο σύστημα της Δικαιοσύνης αλλά και να εξασφαλιστεί η δυνατότητα ενσωμάτωσης των αναγκαίων για την ψηφιοποίηση τεχνολογιών.   

Ο θεσμός της πιλοτικής δίκης, για την εφαρμογή της οποίας οι εισηγήσεις είναι πολλές και στην οποία αναφέρθηκε και ο πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, είναι προτεραιότητα. Στην ουσία, σε περιπτώσεις όπου παρατηρείται σώρευση υποθέσεων ομοειδούς φύσεως στα δικαστήρια-με έμφαση στα πολιτικά και ποινικά, θα εφαρμόζεται μία ψηφισμένη από το 2010 διάταξη, στην οποία προβλέπεται ότι θα επιλέγεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα Διοικητικά Δικαστήρια ένα μέρος από τις δίκες αυτές, και θα πραγματοποιείται μία δίκη που θα επιλύει το θέμα δια παντός και αναδρομικά.   

Η θεσμοθέτηση των επίκουρων για τους δικαστές, που επίσης γνωστοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ουσιαστικά αφορά εμπειρογνώμονες διαφόρων κλάδων, όπως πχ οικονομολόγοι και μηχανικοί, που θα υπηρετούν στα δικαστήρια με θητεία, και θα προσφέρουν τη βοήθεια τους στο δικαστικό έργο σε υποθέσεις τεχνικού χαρακτήρα.