Στις 22 Ιανουαρίου η πρώτη ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας

Την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί η πρώτη ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Εδώ και λίγη ώρα ο Πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας ενημερώνει τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες ότι πιθανώς ακόμα και εντός της ημέρας θα εγγράψει σε ειδική ημερήσια διάταξη τη συνεδρίαση ψηφοφορίας η οποία θα διεξαχθεί την επόμενη Τετάρτη με αποτέλεσμα να μετατίθεται κατά μία ημέρα η συζήτηση του εκλογικού νομοσχεδίου. 

Σύμφωνα με το Σύνταγμα για να εκλεγεί Πρόεδρος Δημοκρατίας από την πρώτη ψηφοφορία απαιτούνται τουλάχιστον 200 θετικές ψήφοι.

Αν δεν επιτευχθεί η πλειοψηφία η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μετά από πέντε ημέρες με την ίδια απαιτούμενη πλειοψηφία. 

Aν δεν επιτευχθεί ούτε στη δεύτερη ψηφοφορία η οριζόμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ακόμη μία φορά ύστερα από πέντε ημέρες, οπότε εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος/η που συγκέντρωσε την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών.

Αν δεν επιτευχθεί ούτε και στην τρίτη ψηφοφορία η αυξημένη αυτή πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ύστερα από πέντε ημέρες και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.

Αν δεν επιτευχθεί ούτε αυτή η πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ύστερα από πέντε ημέρες και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε τη σχετική πλειοψηφία.

Σε περίπτωση ισοψηφίας, εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων στην πρώτη ψηφοφορία της προηγούμενης παραγράφου.