Σήμερα στη Realnews: «Τι μου συμβαίνει;»

Τι μου συμβαίνει;

Ενας ιατρικά πιστοποιημένος οδηγός συμπτωμάτων με εικόνες και κατανοητές περιγραφές για να αναγνωρίζετε κάθε πρόβλημα υγείας.

·         Απλές εικόνες με όλα τα μέρη του σώματος σας οδηγούν κατευθείαν στον εντοπισμό του προβλήματος

·         Κατανοητές περιγραφές συμπτωμάτων σας κατευθύνουν στη συνέχεια προς την πιθανή αιτία, και σε ένα άρθρο για τη συγκεκριμένη πάθηση

·         Σύμβολα υποδεικνύουν την κατάλληλη μορφή ιατρικής βοήθειας

·         Παθήσεις που χρειάζονται επείγουσα ιατρική παρέμβαση επισημαίνονται με σαφήνεια

·         Γραμμένο και πιστοποιημένο από ομάδα ιατρών