Αχίλλειος πτέρνα

Ο πρωθυπουργός της χώρας, με το που ανέλαβε τα καθήκοντά του, έδειξε άμεσα ότι είχε έτοιμο το «αρχείο» δράσεων για την υλοποίηση των υποσχεθέντων προεκλογικά.

Ο πυρήνας των υποσχέσεών του είχε ως επίκεντρο την «ισχυρή ανάπτυξη». Δευτερογενής -αλλά όχι λιγότερο σημαντικός- πυλώνας του σχεδίου του ήταν η διάσταση «νόμος και τάξη». Ολο αυτό συνιστούσε την «ορθή επανεκκίνηση» της λειτουργίας του κράτους. Ωστόσο, το πλάνο αυτό έστρεφε τα «κατοπτρικά κοίλα» του σχεδίου προς το εσωτερικό της χώρας. Ξαφνικά, όμως, υπήρξε επιδείνωση ενός καυτού θέματος (μεταναστευτικό/προσφυγικό) το οποίο αποτελείται από πάρα πολλές συνιστώσες και στρέφει τα «κατοπτρικά κοίλα» της προσοχής της κυβέρνησης/χώρας προς το εξωτερικό.

Το συγκεκριμένο θέμα είναι η διασταύρωση α) Υφέρπουσας νοσηρής κατάστασης των προηγούμενων ετών, β) Μεγάλων γεωπολιτικών εξελίξεων, στις οποίες εμπλέκεται η Τουρκία, γ) Κάπου ανάμεσα είναι κρυμμένα ακόμα και ενεργειακά θέματα στην περιοχή, δ) Δυναμικών μπρα ντε φερ μεταξύ Ε.Ε. και ΗΠΑ, ε) Στάσης της Ε.Ε. προς την Ελλάδα, στ) Αντιστάσεων της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες/πρόσφυγες και ζ) Πολύπλοκων αρμοδιοτήτων μεταξύ εμπλεκόμενων υπουργών.

Ολο αυτό συνιστά έναν παράγοντα που ξεφεύγει από τα χέρια της Ελλάδας αλλά και από τον αρχικό σχεδιασμό της κυβέρνησης. Η υπόθεση των μεταναστών/προσφύγων αποτελεί σοβαρή εν δυνάμει αχίλλειο πτέρνα για την κυβέρνηση της Ν.Δ.