Η Ελλάδα γερνά...

Aπό το 2011 και για πρώτη φορά μεταπολεμικά, ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώνεται. Οι νέοι κάτοικοι που γεννιούνται στη χώρα μας, ή μεταναστεύουν σε αυτή από άλλες χώρες, είναι λιγότεροι από τους κατοίκους που πεθαίνουν και από αυτούς που μεταναστεύουν σε άλλες χώρες. Οι προβλέψεις αναφέρουν ότι μέχρι το 2050 ο πληθυσμός της χώρας θα μειωθεί κατά 800.000 έως 2,5 εκατομμύρια άτομα. Ο πληθυσμός όχι μόνο συρρικνώνεται, αλλά γερνά κιόλας. Η διάμεση ηλικία, που ήταν 26 έτη το 1951, ανήλθε στα 44 έτη το 2015 και μέσα στις επόμενες τρεις δεκαετίες αναμένεται να αυξηθεί κατά 5-8 έτη. 

Ο πληθυσμός των παιδιών σχολικής ηλικίας (από 3 μέχρι 17 ετών) θα μειωθεί από 1,6 εκατομμύρια που ήταν το 2015 σε 1,4 εκατομμύρια (αισιόδοξο σενάριο) έως 1 εκατομμύριο (απαισιόδοξο σενάριο) το 2050.

Ο εν δυνάμει οικονομικά ενεργός πληθυσμός (δηλαδή όλοι οι πολίτες ηλικίας 20-69 ετών που δυνητικά θα μπορούσαν να εργαστούν) θα μειωθεί από 7 εκατομμύρια το 2015 σε 4,8-5,5 εκατομμύρια μέχρι το 2050.

Ο πραγματικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός θα μειωθεί από 4,7 εκατομμύρια το 2015 σε 3-3,7 εκατομμύρια.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις, που έχουν καταγραφεί σε έρευνα της διαΝΕΟσις, καταδεικνύουν ότι το δημογραφικό πρόβλημα είναι μια βραδυφλεγής βόμβα, που απειλεί την κοινωνική και οικονομική ευημερία στη χώρα μας, λειτουργεί ως τροχοπέδη στην προσπάθεια που γίνεται για να εισέλθει η οικονομία σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης και δοκιμάζει τις αντοχές του -ήδη βαριά τραυματισμένου- ασφαλιστικού συστήματος. Και βέβαια καταδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του επικίνδυνου αυτού φαινομένου.