Προς νέα μνημόνια;

Η πανδημία του κορωνοϊού, όπως όλοι οι ηγέτες κρατών γνωρίζουν, θα πλήξει ανεπανόρθωτα τις οικονομίες των. Οταν είσαι χώρα-μέλος της Ε.Ε., ο μόνος τρόπος για να διασωθούν από κοινού οι οικονομίες είναι ο σχηματισμός ενός κοινού ταμείου στήριξης των κρατών-μελών της, που θα πρέπει όμως από κοινού να αποφασιστεί προς αντιμετώπιση των συνεπειών αυτής της κρίσης. Γι’ αυτό και εννέα ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Ελληνας πρωθυπουργός, πρότειναν να συμφωνήσουν και οι λοιποί ηγέτες σε ένα κοινό χρεωστικό μέσο, ήτοι ευρωομόλογο, προς όφελος όλων των κρατών. Ωστε να αντληθεί από επενδυτές ένα μεγάλο ποσό προς στήριξη των οικονομιών όλων των κρατών-μελών από αυτήν την αναμενόμενη οικονομική κρίση. Πρόκειται, άλλωστε, περί κατάστασης ανάγκης. Η ευρωπαϊκή Συνθήκη της Λισσαβώνας του 2008 θεσπίζει ως νομική υποχρέωση όλων προς όλους να βρουν από κοινού λύση, όταν ακόμα και ένα κράτος δεν τα καταφέρνει. Εν προκειμένω, είναι προφανές ότι όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. θα δοκιμαστούν από την επερχόμενη κρίση, οπότε θα πρέπει να εξασφαλιστεί η σταθερή και μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση πολιτικών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των ζημιών που θα προκαλέσει η πανδημία. Ομως, η Γερμανία αντιτάχθηκε σε αυτό το κοινό χρεωστικό μέσο, γιατί επιδιώκει να κερδοσκοπήσει πολιτικά και οικονομικά σε βάρος εκατομμυρίων πολιτών της Ε.Ε., όπως άλλωστε αντιτάχθηκε σε αυτό και το 2010. Με το επιχείρημα ότι η αλληλεγγύη μεταξύ κρατών δεν φτάνει ως το σημείο ανάληψης από κοινού χρέους με άλλα κράτη με ένα τέτοιο μέσο. Τώρα δηλώνει ότι δεν το κρίνει αναγκαίο. Επιμένει τα κράτη να καταφύγουν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, μέσω του οποίου κατάφερε το 2010 να ελέγξει κράτη-μέλη της Ε.Ε. από θέση δανείστριας χώρας. Οταν αθέτησε την υποχρέωσή της προς στήριξη της Ελλάδος να αντιμετωπίσει την οικονομική της κρίση, όπως και άλλων κρατών στη συνέχεια. Γιατί πέτυχε δι’ αυτού του ταμείου, που τότε δημιουργήθηκε και αυτή ελέγχει, καθώς έβαλε σε αυτό τα περισσότερα χρήματα, να καταστεί επικυρίαρχη στην Ε.Ε. δανείζοντας υπό όρους κράτη. Οπότε πήγαν περίπατο η ισονομία και η μεταξύ των κρατών-μελών ισότητα εν ελευθερία. Γι’ αυτό και ξέσπασε αυτή τη φορά εμφύλιος εντός Ε.Ε. Γιατί όλα όσα έγιναν στην κρίση του 2010 έχουν αποκωδικοποιηθεί. Δεν δείχνουν, λοιπόν, οι 9 πρόθυμοι να δεχθούν επανάληψη μιας τέτοιας λύσης υποταγής. Κανείς ηγέτης που θέλει τον λαό του ελεύθερο δεν θέλει φυσικά να αποδεχθεί «λύση» με επιβολή «όρων» (μνημόνια). Οπως η Γερμανία επιθυμεί εκ νέου να καταφύγουν σε αυτήν τα κράτη για «δανεικά»!