«Ψιλά γράμματα»

Επίτευγμα της Ε.Ε., σύμφωνα με το «διευθυντήριό» της, είναι η από κοινού αντιμετώπιση της COVID-19 μέσω των εμβολίων. Ομως πέτυχαν, αλήθεια, να μας προστατεύσουν; Ανέλαβαν στην Κομισιόν την «προστασία» μας, όμως δεν φρόντισαν οι φαρμακοβιομηχανίες να προμηθεύσουν έγκαιρα όλους στην Ε.Ε. με τον αναγκαίο αριθμό εμβολίων, ενώ την ίδια στιγμή, μέσω Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, απέκλεισαν όσες δεν λογίζοντο «δικές» τους! Να, λοιπόν, πώς εξασφάλισαν «κέρδη» για τους ημετέρους. Αν και αναφέρθηκαν σε «προστασία αγέλης» που επείγει! Τώρα είναι έτοιμοι να θριαμβολογήσουν, γιατί σχεδιάζεται «πιστοποιητικό» που θα διευκολύνει τα ταξίδια εντός της ευρωπαϊκής επικράτειας, για όσους έχουν εμβολιαστεί. Οι «λοιποί»; Κι αυτό προωθείται, ενώ ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, λόγω παρουσίασης θρομβώσεων, προτείνει να ελέγχονται οι πολίτες μετά τον εμβολιασμό από ειδικούς. Διαχωρίζει, δηλαδή, τη θέση του από τους «πολιτικούς» για την έλλειψη πρόνοιας να υποχρεώσουν τις φαρμακοβιομηχανίες να ενημερώνουν τον κόσμο για τυχόν επιπλοκές. Ενώ ο σχεδιασμός γίνεται εκεί ψηλά στην Ε.Ε., ως προμήθεια και περαιτέρω διάθεση στα κράτη, είναι σχεδόν προφανές ότι έχουν υπολογιστεί σε επίπεδο στρατηγικής τα πάντα για να προκληθεί «συναίνεση» για τους εμβολιασμούς, χωρίς όμως τη δέουσα, βάσει «προφίλ», λεπτομερή ενημέρωση. Ως να είμαστε «αγέλη»! Απίστευτη «παράλειψη» η έλλειψη εκ των προτέρων ενημέρωσης περί τυχόν πρόκλησης επιπλοκών. Αν, μάλιστα, δοθεί «προνόμιο» να ταξιδεύουν μόνο όσοι εμβολιαστούν, όχι όσοι έχουν υποβληθεί σε «τεστ», ποιος δεν θα συμμορφωθεί; Γι’ αυτό μην πείτε ότι δεν έχουν σκεφτεί ποια «τακτική» και ποια μέσα ψυχολογικής πίεσης θα χρησιμοποιηθούν! Πρόκειται αναμφίβολα για «βιονομικό» σχεδιασμό, με αποδέκτη όχι το μεμονωμένο άτομο, αλλά τον πληθυσμό. Προέχει το σύνολο! Αυτό, όμως, συνιστά επιστροφή σε «κοινοτιστική αντίληψη δικαίου», που τα συνταγματικά ατομικά δικαιώματα αντικατέστησαν. Η απάντηση, αν χρειαστεί να δώσει το «διευθυντήριο» κάποια επ’ αυτών των θεμάτων, θα είναι ότι αυτά είναι «ψιλά γράμματα». Δεν είναι;