Οι ακροατές του RealFM ρωτούν για τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μεγάλα ζητήματα της εποχής και της καθημερινότητας
Tο MyRealEurope απαντά

Αντιδράσεις στο Ευρωκοινοβούλιο: Πώς θα απαγορευτεί η χρήση άγριων ζώων στο τσίρκο (audio)

Την σφοδρή αντίδραση  πολλών ευρωβουλευτών προκάλεσε η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι η απαγόρευση της χρήσης άγριων ζώων στο τσίρκο, αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Η πλειονότητα των κρατών μελών της ΕΕ έχουν ήδη υιοθετήσει εθνική νομοθεσία που περιορίζει τη χρήση είτε όλων είτε αποκλειστικά άγριων ζώων στα τσίρκο.

Ωστόσο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία δεν έχουν θέσει περιορισμούς. Ενώ η Τσεχική Δημοκρατία, η Φινλανδία και η Ουγγαρία έχουν υιοθετήσει περιορισμούς στη χρήση μόνο ορισμένων ειδών άγριων ζώων.

Η εκστρατεία εναντίων των τσίρκο που χρησιμοποιούν ζώα για ψυχαγωγικούς σκοπούς συγκέντρωσε ένα εκατομμύριο υπογραφές που απαιτούν την απαγόρευση της χρήσης άγριων ζώων σε τσίρκο σε ολόκληρη την ΕΕ.

Στην απάντηση σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια της τελευταίας ολομέλειας, ο επίτροπος της Κομισιόν υπεύθυνος για τη διαχείριση κρίσεων, Γιάνες Λέναρσιτς, παραδέχτηκε ότι η χρήση άγριων ζώων εγείρει ζητήματα ανησυχίας σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων, αλλά επεσήμανε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών έχει ήδη θεσπίσει ολική ή μερική απαγόρευση σχετικά με τη χρήση άγριων ζώων σε τσίρκο.

Η απάντησή του επιτρόπου δεν ικανοποίησε τους ευρωβουλευτές που υποστήριξαν ότι υπάρχει πλήρης ή μερική απαγόρευση σε 23 κράτη μέλη. Αυτό αποτελεί στην πραγματικότητα επιπλέον λόγο για να αποκτήσει καθολικό και δεσμευτικό χαρακτήρα η απαγόρευση.