Οι ακροατές του RealFM ρωτούν για τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μεγάλα ζητήματα της εποχής και της καθημερινότητας
Tο MyRealEurope απαντά

Δούλεψε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

«Πώς είναι να δουλεύεις για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;» Με αυτήν την ερώτηση καλωσορίζει το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα την έναρξη των αιτήσεων για πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το Ευρωκοινοβούλιο προσφέρει δύο είδη πρακτικής άσκησης για τον κάθε ενδιαφερόμενο: Πρακτική άσκηση στη Γραμματεία (η λεγόμενη πρακτική άσκηση Schuman) και πρακτική άσκηση με βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η άσκηση στη Γραμματεία (πρακτική άσκηση Schuman), είναι αμειβόμενη και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε έναν από τους επίσημους τόπους εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο και Στρασβούργο) ή στα γραφεία συνδέσμου του στα κράτη μέλη.

Η περίοδος πρακτικής άσκησης αφορά το διάστημα από 1η Οκτωβρίου μέχρι 28/29 Φεβρουαρίου και οι αιτήσεις υποβάλλονται 1η Ιουνίου, μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Οι βουλευτές δύνανται να προσφέρουν περιόδους αμειβόμενης πρακτικής άσκησης στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες (ή στο Στρασβούργο) βάσει σύμβασης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για να υποβάλετε αίτηση, χρειάζεται να επικοινωνήσετε απευθείας με τους Βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης κυμαίνεται από έξι εβδομάδες έως πέντε διαδοχικούς μήνες και αποφασίζεται από τον βουλευτή που χορηγεί την πρακτική άσκηση. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στο ιστότοπο το Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου στην Αθήνα.