Οι ακροατές του RealFM ρωτούν για τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μεγάλα ζητήματα της εποχής και της καθημερινότητας
Tο MyRealEurope απαντά

Ευρωβαρόμετρο: Ορατές οι συνέπειες της πανδημίας (audio)

Τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού σε οικονομικό επίπεδο βιώνουν όλο και περισσότερο οι πολίτες της ΕΕ, σύμφωνα με τη νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι Έλληνες σε ποσοστό 50%, βλέπουν ήδη τις συνέπειες της πανδημικής κρίσης στις τσέπες τους. Με κοινωνικούς όρους, η κρίση έχει χτυπήσει περισσότερο τους αυτοαπασχολούμενους, τους ανέργους ή εκείνους που δυσκολεύονται στην αποπληρωμή των λογαριασμών τους.

Χαρακτηριστικό είναι πως μόνο το 44% των Ευρωπαίων συνολικά δηλώνουν ικανοποιημένοι από την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών – μελών της ΕΕ στη διαχείριση της πανδημίας.

Η Ελλάδα είναι πρώτη ως προς το αίσθημα της ανασφάλειας (με 65%) μαζί με τη Μάλτα.

Πέρα από το 63%, που απαντά αρνητικά για τον τρόπο που λειτουργεί η Δημοκρατία στην Ελλάδα, το 57% δηλώνει δυσαρεστημένο και από τον τρόπο που λειτουργεί η Δημοκρατία στην Ευρώπη, πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Συνολικά πάντως, η θετική αξιολόγηση της εικόνας της ΕΕ παραμένει σε ένα από τα υψηλότερα επίπεδα που έχει καταγραφεί την τελευταία δεκαετία. Στην Ελλάδα, θετική εικόνα έχει το 40% των ερωτηθέντων, με το 36% να δηλώνει ότι έχει ουδέτερη εικόνα και το 24% αρνητική.

Ακολούθως, το 64% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα (70% στην ΕΕ) δηλώνουν στην έρευνα ότι τάσσονται γενικά υπέρ της ΕΕ.