Οι ακροατές του RealFM ρωτούν για τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μεγάλα ζητήματα της εποχής και της καθημερινότητας
Tο MyRealEurope απαντά

Ευρωκοινοβούλιο: Μέτρα αντιμετώπισης του «τουρισμού συκοφαντικής δυσφήμισης» (audio)

Πρόσφατα οι ευρωβουλευτές πρότειναν σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της απειλής που συνιστούν οι στρατηγικές μηνύσεις κατά δημοσιογράφων, ΜΚΟ και μελών της κοινωνίας των πολιτών στην Ευρώπη. Δηλαδή του λεγόμενου «τουρισμού συκοφαντικής δυσφήμισης».

Το Ευρωκοινοβούλιο κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει δέσμη μέτρων, και νομοθετικών προτάσεων, τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

-Οδηγία της ΕΕ που θεσπίζει ελάχιστα πρότυπα, τα οποία θα πρέπει να προστατεύουν τα θύματα.

-Ένα φιλόδοξο νομικό πλαίσιο στον αναμενόμενο νόμο για την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης

-Την πρόληψη των πρακτικών της άγρας αρμόδιου δικαστηρίου και του λεγόμενου «τουρισμού συκοφαντικής δυσφήμισης».

-Επίσης, πρέπει να δημιουργηθεί ένα ταμείο της ΕΕ για τη στήριξη των θυμάτων και των οικογενειών τους, καθώς και να ενισχυθεί η κατάλληλη κατάρτιση των δικαστών και των δικηγόρων.

Ο εισηγητής Τίμο Βόλκεν από την Γερμανία δήλωσε: «Δεν μπορούμε να παραμείνουμε απλοί παρατηρητές όσο το κράτος δικαίου απειλείται ολοένα και περισσότερο και οι ελευθερίες της έκφρασης, της πληροφόρησης και του συνεταιρίζεσθαι υπονομεύονται. Είναι καθήκον μας να προστατεύσουμε τους δημοσιογράφους, τις ΜΚΟ και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που καταγγέλλουν θέματα δημόσιου συμφέροντος. Τα ευρωπαϊκά δικαστήρια δεν θα πρέπει ποτέ να αποτελούν έρμαιο πλούσιων και ισχυρών ατόμων, εταιρειών ή πολιτικών.».