Οι ακροατές του RealFM ρωτούν για τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μεγάλα ζητήματα της εποχής και της καθημερινότητας
Tο MyRealEurope απαντά

Ευρωπαϊκή Ένωση και κοινωνικές δαπάνες: Στην έκτη θέση η Ελλάδα (audio)

Οι κρατικές δαπάνες στις χώρες της Ευρωζώνης έφτασαν το 47% του ΑΕΠ, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, εμφανώς μειωμένες σε σχέση με το επίπεδο του 2010.

Η Ελλάδα κατέχει την έκτη υψηλότερη θέση ως προς το ύψος των κρατικών δαπανών στην Ευρωζώνη το 2019 (47,5% του ΑΕΠ).

Μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης διαφέρει τόσο το επίπεδο του συνόλου των κρατικών δαπανών (από 24,5% του ΑΕΠ στην Ιρλανδία μέχρι 55,6% στη Γαλλία) όσο και η σύνθεσή τους.

Στην Ελλάδα οι κοινωνικές δαπάνες ακολουθούν την τάση της Ευρωζώνης παραμένοντας συστηματικά χαμηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στην Ελλάδα οι δαπάνες για συντάξεις και την τρίτη ηλικία ( το 15,8% του ΑΕΠ) είναι μεγαλύτερες από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Οι δαπάνες για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και θεμάτων ασθένειας και αναπηρίας είναι στην Ελλάδα μικρότερες από το μέσο όρο της Ευρωζώνης το ίδιο και οι δαπάνες για οικογενειακές παροχές και την στέγαση.

Από την άλλη, οι δαπάνες που κατευθύνονται προς γενικές δημόσιες υπηρεσίες, στην άμυνα και στη δημόσια τάξη και ασφάλεια είναι αναλογικά υψηλότερες, αν και μειούμενες αθροιστικά από το 2011 και μετά.