Οι ακροατές του RealFM ρωτούν για τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μεγάλα ζητήματα της εποχής και της καθημερινότητας
Tο MyRealEurope απαντά

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο: Απαγόρευση τρομοκρατικού περιεχομένου σε διαδικτυακά μέσα (audio)

Ένα νέο νόμο υπερψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναγκάζοντας τις διαδικτυακές εταιρείες να «αφαιρούν ή να απαγορεύουν την πρόσβαση σε τρομοκρατικό περιεχόμενο» εντός μίας ώρας, καθώς με το πέρας των 60 λεπτών, θα ειδοποιούνται οι Αρχές της εκάστοτε χώρας.

Η απαγόρευση του τρομοκρατικού περιεχομένου θα υφίσταται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ενδεχόμενη παράβαση του νόμου, θα επιβάλλονται χρηματικές κυρώσεις στις εταιρείες που αρνούνται να συμμορφωθούν.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω νομοσχέδιο βρισκόταν υπό διαβούλευση από το 2018.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπόσχεται ότι «η εκπαιδευτική, ερευνητική, καλλιτεχνική και δημοσιογραφική εργασία θα προστατευτεί», ωστόσο, ορισμένοι ευρωβουλευτές και ομάδες προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων θεωρούν πως το νομοσχέδιο είναι αμφιλεγόμενο και ενδεχομένως να προκύψουν σημαντικές – ίσως αναπόφευκτες – επιπλοκές.

Οι εταιρείες στο Διαδίκτυο δεν είναι υποχρεωμένες να φιλτράρουν το αναρτώμενο περιεχόμενο, ωστόσο, ο έλεγχος και η παρακολούθηση του είναι εφικτοί σε μεγάλο βαθμό με τη χρήση του αλγορίθμου.

Ανησυχία εγείρει και το χρονικό περιθώριο της μίας ώρας, καθώς υπάρχουν μέσα κοινωνικής δικτύωσης με λιγότερους πόρους, που εκ των πραγμάτων θα είναι αδύνατη η ανταπόκριση τους στα αιτήματα. Ως απόρροια αυτού, οι αμερικανικοί κολοσσοί που κατέχουν ήδη το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα θα ενισχυθούν έναντι των μικρότερων εταιρειών.