Οι ακροατές του RealFM ρωτούν για τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μεγάλα ζητήματα της εποχής και της καθημερινότητας
Tο MyRealEurope απαντά

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για περιστατικά επαναπροωθήσεων: Δεν υπάρχει εμπλοκή της FRONTEX (audio)

Στην τελική έκθεση της ειδικής Ομάδας Εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον έλεγχο του FRONTEX, η οποία συστήθηκε από την Επιτροπή Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις που να εμπλέκουν τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Προστασίας Συνόρων (FRONTEX), με περιστατικά επαναπροωθήσεων.

Το συμπέρασμα της συγκεκριμένης ομάδας εργασίας, που της ανατέθηκε η διερεύνηση της λειτουργίας του FRONTEX, έπειτα από αίτημα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, είναι ότι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις επιχειρούν σε ένα περίπλοκο περιβάλλον στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, αντιμετωπίζοντας σύνθετες προκλήσεις από την επιθετική συμπεριφορά της τουρκικής ακτοφυλακής.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται , «ο Frontex δρα και θα συνεχίσει να δρα σε περιοχές, όπου οι γεωπολιτικές περιπλοκότητες είναι απρόβλεπτες». Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι ο ευρωπαϊκός οργανισμός είναι πλέον περισσότερο αναγκαίος από ποτέ για την προστασία των συνόρων της ΕΕ.

Συμπεραίνεται ότι υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του FRONTEX και απευθύνονται συστάσεις στον Οργανισμό, την Επιτροπή και το Συμβούλιο για αποτελεσματικότερη δράση και αντιμετώπιση πιθανών παρατηρούμενων δυσλειτουργιών.

Πάντως, οι καταγγελίες για πρακτικές επαναπροωθήσεων, που βασίστηκαν σε δημοσιογραφικές πληροφορίες δεν επιβεβαιώνονται.