Οι ακροατές του RealFM ρωτούν για τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μεγάλα ζητήματα της εποχής και της καθημερινότητας
Tο MyRealEurope απαντά

Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τα ηλεκτρονικά απόβλητα (audio)

Οι ηλεκτρονικές συσκευές και ο ηλεκτρικός εξοπλισμός που διευκολύνουν  τόσο πολύ την ζωή μας, παράγουν απόβλητα που εμποδίζουν τις προσπάθειες της ΕΕ να μειώσει το οικολογικό της αποτύπωμα.

Στην ΕΕ ανακυκλώνεται λιγότερο από το 40 % του συνόλου των ηλεκτρονικών αποβλήτων, ενώ το υπόλοιπο δεν υπόκειται σε διαλογή.

Τι είναι όμως τα ηλεκτρονικά απόβλητα;

Τα απόβλητα ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού, ή αλλιώς ηλεκτρονικά απόβλητα, καλύπτουν ποικιλία διαφορετικών προϊόντων που απορρίπτονται μετά τη χρήση.

Οι μεγάλες οικιακές συσκευές, όπως τα πλυντήρια ρούχων και οι ηλεκτρικές κουζίνες, είναι οι πλέον συλλεγόμενες. Αντιπροσωπεύουν δε πάνω από το ήμισυ του συνόλου των ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Οι πρακτικές ανακύκλωσης στα κράτη μέλη ποικίλλουν:

Το 2017, η Κροατία ανακύκλωσε το 81,3 % του συνόλου των αποβλήτων ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού. Στη Μάλτα το ποσοστό ήταν μόλις 20,8 %.

Ο απορριπτόμενος ηλεκτρονικός και ηλεκτρικός εξοπλισμός περιέχει δυνητικά επιβλαβή υλικά που ρυπαίνουν δραματικά το περιβάλλον.

Το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε πρόσφατα το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία.

Συγκεκριμένα το σχέδιο δράσης του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου περιγράφει άμεσους στόχους όπως:

-Το “δικαίωμα επισκευής” και η βελτίωση της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης εν γένει.

-Η καθιέρωση κοινού φορτιστή.

-Η θέσπιση συστήματος ανταμοιβής, ώστε να ενθαρρύνεται η ανακύκλωση ηλεκτρονικών ειδών.