Οι ακροατές του RealFM ρωτούν για τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μεγάλα ζητήματα της εποχής και της καθημερινότητας
Tο MyRealEurope απαντά

Φορολογική διαφάνεια στις πολυεθνικές (audio)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προέβη σε κατ’ αρχήν έγκριση αναφορικά με την προτεινόμενη οδηγία για αποκάλυψη πληροφοριών φόρου εισοδήματος πολυεθνικών εταιρειών, γνωστή ως οδηγία CBCR (public country-by-country).

Η οδηγία απαιτεί από πολυεθνικές εταιρείες να δηλώνουν που κάνουν τα κέρδη τους και που πληρώνουν τους φόρους τους.

Η οδηγία αποσκοπεί στην ενίσχυση της εταιρικής διαφάνειας μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών και σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα απαιτεί όπως συγκεκριμένες πολυεθνικές με έσοδα πέραν των €750 εκατ. αποκαλύπτουν δημοσίως, μέσω συγκεκριμένης δήλωσης, τον φόρο εισοδήματος που πληρώνουν.

«Για πρώτη φορά, οι μη- Ευρωπαϊκές πολυεθνικές, που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ μέσω θυγατρικών και υποκαταστημάτων, θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις ίδιες υποχρεώσεις δήλωσης στοιχείων, όπως οι ευρωπαϊκές πολυεθνικές», όπως σημειώνεται.

Το επόμενο βήμα πριν τεθεί σε εφαρμογή η οδηγία, είναι η επίσημη έγκριση της προκαταρκτικής συμφωνίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα κράτη μέλη, θα έχουν 18 μήνες από την εφαρμογή της οδηγίας, για να την μεταφέρουν στο εθνικό νομοθετικό τους πλαίσιο.