Οι ακροατές του RealFM ρωτούν για τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μεγάλα ζητήματα της εποχής και της καθημερινότητας
Tο MyRealEurope απαντά

Global Europe: 79.5 δισ. ευρώ για τη στήριξη της ανάπτυξης (audio)

Κατά την ολομέλεια του Ιουνίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει το πρόγραμμα Global Europe, ύψους 79,5 δισ, ευρώ. Πρόκειται επί της ουσίας σε ένα πρόγραμμα επενδύσεων σε έργα ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας σε γειτονικές και άλλες χώρες μέχρι το 2027.

Το πρόγραμμα θα επιτρέψει στην ΕΕ να υποστηρίξει έργα που προωθούν τις αξίες της, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, ή αντιμετωπίζουν προκλήσεις, όπως την κλιματική κρίση και τη μετανάστευση.

Το Global Europe είναι ένα από τα 15 εμβληματικά προγράμματα της ΕΕ που έλαβαν τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό 2021-2027.

Το εργαλείο θα χρηματοδοτήσει τις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ κατά την επόμενη επταετία και θα στηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη στις γειτονικές της χώρες, στην υποσαχάρια Αφρική, στην Ασία, στη Βόρειο και Νότιο Αμερική, στον Ειρηνικό και στην Καραϊβική.

Το Global Europe θα υποστηρίξει επίσης πολυμερείς προσπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο και θα διασφαλίσει ότι η ΕΕ θα μπορέσει να αρθεί στο ύψος των διεθνών της δεσμεύσεων, συμπεριλαμβανομένων των στόχων βιώσιµης ανάπτυξης και της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.

Τουλάχιστον 19,3 δισ. ευρώ προορίζονται για τις γειτονικές χώρες της ΕΕ ενώ 29,2 δισ. ευρώ αναμένεται να επενδυθούν στην υποσαχάρια Αφρική.