Οι ακροατές του RealFM ρωτούν για τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μεγάλα ζητήματα της εποχής και της καθημερινότητας
Tο MyRealEurope απαντά

Ξεκίνησε η Πράσινη Εβδομάδα της ΕΕ (audio)

Αυτές τις ημέρες, από την 1η μέχρι την 4η Ιουνίου, διανύουμε τη λεγομένη Πράσινη Εβδομάδα της ΕΕ. Είναι η μεγαλύτερη ετήσια ευρωπαϊκή εκδήλωση για την περιβαλλοντική πολιτική, και φέτος  θα επικεντρωθεί στη φιλοδοξία της ΕΕ για μηδενική ρύπανση.

Μετά την εναρκτήρια εκδήλωση στο Lahti της Φινλανδίας, την πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021, οι πολίτες σε ολόκληρη την ΕΕ θα μπορούν να συζητήσουν για κάθε πτυχή της μηδενικής ρύπανσης στη διαδικτυακή διάσκεψη, καθώς και στις περισσότερες από 600 εκδηλώσεις εταίρων που διοργανώνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας της ΕΕ κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσους, δήλωσε: «Η ρύπανση του περιβάλλοντος έχει αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία μας, ιδίως στην υγεία των πλέον ευάλωτων και κοινωνικά ομάδων, και αποτελεί επίσης έναν από τους κύριους παράγοντες απώλειας της βιοποικιλότητας».

Η Πράσινη Εβδομάδα της ΕΕ διεξάγεται μετά την έγκριση προ δύο εβδομάδων από την Επιτροπή του σχεδίου δράσης της ΕΕ για μηδενική ρύπανση του αέρα, του νερού και του εδάφους, που αποτελεί βασικό στόχο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Το σχέδιο δράσης παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο όραμα για το 2050: έναν κόσμο όπου η ρύπανση έχει μειωθεί σε επίπεδα που δεν είναι πλέον επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και τα φυσικά οικοσυστήματα, και περιγράφει τα βήματα για την επίτευξη του οράματος αυτού.