Οι ακροατές του RealFM ρωτούν για τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μεγάλα ζητήματα της εποχής και της καθημερινότητας
Tο MyRealEurope απαντά

Μέτρα καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής – Τέλος βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα οχήματα το 2035 (audio)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αυξήσει το ποσοστό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιεί και να περιορίσει την κατανάλωση ενέργειας μέχρι το 2030, προκειμένου να εκπληρωθεί ο φιλόδοξος στόχος της μείωσης των εκπομπών που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Αυτό επισημαίνεται στη δέσμη προτάσεων για την απαλλαγή της οικονομίας από τον άνθρακα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Για την εκπλήρωση του μακροπρόθεσμου στόχου του 2050, η Κομισιόν θέτει έναν περισσότερο φιλόδοξο ενδιάμεσο στόχο για την ΕΕ ώστε να αυξήσει το μερίδιο της ανανεώσιμης ενέργειας στο 40% της τελικής κατανάλωσης του 2030, από 20% το 2019.

Η ΕΕ προτείνει τη μείωση στο μηδέν των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από νέα οχήματα από το 2035, το οποίο ουσιαστικά θα οδηγήσει στην διακοπή των πωλήσεων βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων από αυτή την χρονολογία, προς όφελος των 100% ηλεκτρικών κινητήρων. Το μέτρο αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη των κλιματικών στόχων της ΕΕ αλλά «θα ωφελήσει επίσης τους πολίτες με τη μείωση του ενεργειακού κόστους και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα». Η αυτοκινητοβιομηχανία ανησυχεί, ωστόσο, για έλλειψη σημείων φόρτισης και για έναν βιομηχανικό μετασχηματισμό που θα μπορούσε να προκαλέσει αιμορραγία στις θέσεις εργασίας.