Οι ακροατές του RealFM ρωτούν για τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μεγάλα ζητήματα της εποχής και της καθημερινότητας
Tο MyRealEurope απαντά

Πώς θα καταπολεμήσει η ΕΕ τη φτώχεια και την ανεργία; (audio)

Η ανεργία σημείωσε σημαντική αύξηση στην ΕΕ την περίοδο της πανδημίας, αντιστρέφοντας την καθοδική πορεία των τελευταίων χρόνων. 

Παρότι οι συνθήκες της αγοράς εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, η καταπολέμηση της ανεργίας και των επιπτώσεων της κρίσης του κορωνοϊού παραμένει βασική πρόκληση της Ευρώπης. Μιας Ευρώπης που στοχεύει στον περιορισμό του κοινωνικού αποκλεισμού και στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Η ΕΕ καταβάλει σημαντικές σημαντικές προσπάθειες για την καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας, την ενίσχυση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, τη διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζομένων και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους.

Αν και η πρωταρχική αρμοδιότητα για τις κοινωνικές πολιτικές και τις πολιτικές απασχόλησης ανήκει στα κράτη μέλη, η ΕΕ συμπληρώνει και συντονίζει τις εθνικές πολιτικές.

To Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) είναι το βασικό μέσο που χρησιμοποιεί η Ευρώπη για τη διασφάλιση πιο δίκαιων ευκαιριών απασχόλησης για όλους τους πολίτες της ΕΕ: τους εργαζόμενους, τους νέους και όλους όσους αναζητούν εργασία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε επίσης την αύξηση της χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027.