Οι ακροατές του RealFM ρωτούν για τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μεγάλα ζητήματα της εποχής και της καθημερινότητας
Tο MyRealEurope απαντά

Ρωτάτε – Απαντάμε: Αχ αυτές οι ηλεκτρονικές συσκευές! (audio)

Συχνά οι σημερινές ηλεκτρονικές συσκευές χαλάνε πολύ εύκολα και δεν είναι οικονομικά αποδοτικές και συμφέρουσες.  Πως θα προφυλάξει η ΕΕ τον καταναλωτή από αυτά τα προϊόντα;

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να ενισχύσει τη βιωσιμότητα των προϊόντων. Οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Επιτροπή να δοθεί στους καταναλωτές το «δικαίωμα στην επισκευή», καθιστώντας τις επισκευές περισσότερο ελκυστικές, συστηματικές και οικονομικά αποδοτικές. Για τον σκοπό αυτό, προτείνουν να επεκταθούν οι εγγυήσεις, να θεσπιστούν εγγυήσεις για τα ανταλλακτικά, ή ακόμη να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις επισκευές και τη συντήρηση.

Υπογραμμίζουν επίσης την ανάγκη να στηριχθούν περισσότερο οι αγορές μεταχειρισμένων αγαθών, ενθαρρύνουν τη βιώσιμη παραγωγή και ζητούν τη λήψη μέτρων για να αντιμετωπιστούν οι πρακτικές που μειώνουν τη διάρκεια ζωής των προϊόντων.

Επαναλαμβάνουν επίσης το αίτημά τους σχετικά με τη θέσπιση ενός κοινού συστήματος φόρτισης φορητών συσκευών, προκειμένου να μειωθούν τα ηλεκτρονικά απόβλητα, και ενθαρρύνουν την επισήμανση των προϊόντων βάσει του βαθμού ανθεκτικότητάς τους.