Οι ακροατές του RealFM ρωτούν για τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μεγάλα ζητήματα της εποχής και της καθημερινότητας
Tο MyRealEurope απαντά

Ρωτάτε, απαντάμε - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Κοινωνική και οικονομική ένταξη των ατόμων με αναπηρία (audio)

Τι προτίθεται να κάνει η ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να διασφαλίσει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία;

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσβλέπει σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς στην οποία τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία προστατεύονται και προσαρμόζονται στις ατομικές ανάγκες, χωρίς διακρίσεις.

Όπως υποστηρίζουν οι ευρωβουλευτές σε ψήφισμα που εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με μεγάλη πλειοψηφία τις προηγούμενες ημέρες, η ΕΕ θα πρέπει να υιοθετήσει έναν κοινό ορισμό για την αναπηρία αλλά και να εισαγάγει μια ενιαία «ευρωπαϊκή κάρτα» προκειμένου να αναγνωριστεί το καθεστώς της αναπηρίας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Άλλες συστάσεις που ενέκριναν οι ευρωβουλευτές αφορούν την παροχή ευέλικτης υποστήριξης κατά τη διάρκεια ταξιδιών με τρένο, τη δημιουργία συστημάτων παιδείας που μπορούν να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών και την παροχή μη διαχωρισμένης στέγασης σε πολίτες με αναπηρία, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην κοινότητά τους.

Για την ισότιμη συμμετοχή σε μια κοινωνία που βασίζεται ολοένα και περισσότερο στις ψηφιακές δεξιότητες, το Κοινοβούλιο ζητά τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, όπως τη διασφάλιση ότι οι δημόσιοι φορείς θα παρέχουν χρήσιμες για το κοινό πληροφορίες στη νοηματική γλώσσα, στη γραφή Braille και σε ευανάγνωστες μορφές.

Υπάρχουν περίπου 100 εκατομμύρια άτομα με αναπηρίες στην ΕΕ.