Οι ακροατές του RealFM ρωτούν για τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μεγάλα ζητήματα της εποχής και της καθημερινότητας
Tο MyRealEurope απαντά

Ρωτάτε – Απαντάμε: Με ποιο τρόπο οι πολίτες μπορούν να συμμετάσχουν στη συνδιάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης; (audio)

Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης θέτει τους πολίτες στο επίκεντρο της συζήτησης για το πώς πρέπει η ΕΕ να απευθύνει τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Οι ομάδες πολιτών παίζουν κρίσιμο ρόλο: θα εξετάσουν τις ιδέες που συγκεντρώνονται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας και των εκδηλώσεων και θα υποβάλουν συστάσεις που θα συζητηθούν με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Θα υπάρχουν τέσσερις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών, καθεμία από τις οποίες θα αποτελείται από 200 πολίτες και θα διασφαλίζεται ότι θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία γυναίκα και έναν άνδρα πολίτη ανά κράτος μέλος. Οι πολίτες θα επιλέγονται τυχαία ώστε να είναι αντιπροσωπευτικοί της πολυμορφίας της ΕΕ.

Κάθε ομάδα θα ασχοληθεί με συγκεκριμένα θέματα. Ορισμένα από αυτά:

-Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας

-Ευρωπαϊκή δημοκρατία, αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια

-Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον, υγεία

- Μετανάστευση

Οι πρώτες συνεδρίες θα πραγματοποιηθούν επί τέσσερα σαββατοκύριακα από τις 17 Σεπτεμβρίου και τις 17 Οκτωβρίου στο κτίριο του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Οι δεύτερες συνεδρίες θα διεξαχθούν στο διαδίκτυο τον Νοέμβριο ενώ οι τρίτες συνεδρίες θα διεξαχθούν τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο σε πόλεις της ΕΕ, αν το επιτρέψει η υγειονομική κατάσταση.