Οι ακροατές του RealFM ρωτούν για τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μεγάλα ζητήματα της εποχής και της καθημερινότητας
Tο MyRealEurope απαντά

Ρωτάτε - Απαντάμε: Πώς μπορεί μια χώρα να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση; (audio)

H ΕΕ αποτελείται από 27 κράτη μέλη και πέντε ακόμα χώρες επιθυμούν να γίνουν μέλη της.

Η αιτούσα χώρα πρέπει να πληροί μια σειρά από κριτήρια: να ανήκει γεωγραφικά στην Ευρώπη, να κυβερνάται από μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, να μετέχει στην οικονομία της αγοράς και να τηρεί τις ευρωπαϊκές αξίες.

Ποιες είναι όμως οι έξι βασικές αξίες της ΕΕ και πώς μεταφράζονται στην καθημερινότητά μας;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται σε έξι θεμελιώδεις αξίες που αποτελούν τη βάση της κοινωνίας μας:

-σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας

-ελευθερία

-δημοκρατία

-ισότητα

-κράτος δικαίου

-σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων

Οι αξίες της ΕΕ είναι κοινές στα κράτη μέλη, σε μια κοινωνία πλουραλισμού, ανοχής, δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και απαγόρευσης των διακρίσεων. Κατοχυρώνονται στο Άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προκειμένου να γίνει μέλος της ΕΕ, μια χώρα πρέπει επίσης να υιοθετήσει την κοινοτική νομοθεσία και να συμφωνήσει να αλλάξει το εθνικό της νόμισμα σε ευρώ.

Αυτή τη στιγμή πέντε χώρες βρίσκονται υπό ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ : η Αλβανία, το Μαυροβούνιο, η Βόρεια Μακεδονία, η Σερβία και η Τουρκία.