Οι ακροατές του RealFM ρωτούν για τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μεγάλα ζητήματα της εποχής και της καθημερινότητας
Tο MyRealEurope απαντά

Τι λέει το Ευρωκοινοβούλιο για την κατασκευή νέων ανεμογεννητριών στις θάλασσες της ΕΕ (audio)

Η κατασκευή νέων ανεμογεννητριών στις θάλασσες της ΕΕ μπορεί να έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στη θαλάσσια ζωή και την αλιεία, προειδοποιεί το Ευρωκοινοβούλιο με έκθεση που ζητά μέτρα για τη διαφύλαξη της ζωής των αλιέων.

Το κείμενο τονίζει ότι οι αλιείς και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν «δίκαιη συμμετοχή» στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την κατασκευή υπεράκτιων αιολικών πάρκων (OWF) στα ευρωπαϊκά ύδατα.

Αυτή η συνεργασία θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων των ανεμογεννητριών στην αλιεία και να ενισχύσει τη σχέση μεταξύ των εμπλεκόμενων τομέων, υποστηρίζουν οι ευρωβουλευτές.

Τονίζουν ότι η παράκτια και μικρής κλίμακας αλιεία που αντιπροσωπεύουν το 80% του συνόλου των αλιευτικών σκαφών στην ΕΕ, μπορεί να πληγούν από την εγκατάσταση νέων ανεμογεννητριών στη θάλασσα. Τα κράτη μέλη πρέπει να προβλέπουν κατάλληλη αποζημίωση για τους αλιείς των οποίων η δραστηριότητα επηρεάζεται και να διευκολύνουν την πρόσβαση σε ασφάλιση για σκάφη που δραστηριοποιούνται ή ταξιδεύουν μέσω περιοχών με υπεράκτια αιολικά πάρκα.

Οι ευρωβουλευτές προσθέτουν ότι άλλα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας - όπως πλωτά αιολικά πάρκα, ανανεώσιμο υδρογόνο, αιολική και ηλιακή ενέργεια - θα μπορούσαν να είναι καταλληλότερα σε ορισμένες περιοχές όπου διεξάγονται αλιευτικές δραστηριότητες.