Σύστημα πρόσβασης των φακέλων υγείας ασθενών σε όλα τα Κράτη - Μέλη προτείνει η Κομισιόν

Δέσμη συστάσεων για τη δημιουργία ενός ασφαλούς συστήματος το οποίο θα επιτρέπει στους πολίτες να έχουν πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς φακέλους υγείας τους σε όλα τα κράτη μέλη, ενέκρινε σήμερα το Κολέγιο των Επιτρόπων που συνεδρίασε στις Βρυξέλλες.

Το πακέτο προτάσεων, που πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο των Κρατών Μελών, αποσκοπεί να επιτρέψει στους πολίτες της ΕΕ να έχουν ασφαλέστερη πρόσβαση στους φακέλους υγείας τους σε όλα τα κράτη μέλη ευκολότερα, με δημιουργία ενός "ευρωπαϊκού μορφότυπου" που θα επιτρέπει την κοινή χρήση των ηλεκτρονικών αρχείων υγείας με ασφαλή τρόπο, τηρώντας ταυτόχρονα τους κανόνες προστασίας δεδομένων.

Αφορά περιλήψεις ασθενών και ηλεκτρονικές συνταγές / ανταλλαγές ηλεκτρονικής διανομής και προτείνει την πρώτη φάση προδιαγραφών για νέες περιπτώσεις χρήσης, όπως τα εργαστηριακά αποτελέσματα, η ιατρική απεικόνιση και οι εκθέσεις και οι εκθέσεις απελευθέρωσης νοσοκομείων. Η σύσταση υπογραμμίζει ότι η μετάβαση προς διαλειτουργικά ηλεκτρονικά αρχεία υγείας στην ΕΕ πρέπει να συμβαδίζει με τη διασφάλιση της προστασίας και της ασφάλειας των δεδομένων, σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων (GDPR) και με πλήρη συμμόρφωση με το πλαίσιο για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Αν η πρόταση περάσει από τα Κράτη Μέλη, τότε, η πρόσβαση σε πλήρη και προσωπικά αρχεία υγείας σε όλη την ΕΕ μπορεί να προσφέρει τεράστια οφέλη στους ευρωπαίους πολίτες, όπως είναι τα εξής:

- Εάν κάποιος έχει ένα ατύχημα ενώ ταξιδεύει σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, οι γιατροί θα έχουν άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τον ασθενή (π.χ. λεπτομέρειες χρόνιων παθήσεων, αλλεργίες ή δυσανεξίες σε ορισμένα φάρμακα). Αυτό μπορεί να αυξήσει σημαντικά την ικανότητά τους να παρέχουν την πιο αποτελεσματική και έγκαιρη θεραπεία.

- Αύξηση της ποιότητας και διασφάλιση της συνέχειας της περίθαλψης για τους πολίτες καθώς κινούνται σε όλη την ΕΕ.

- Ενίσχυση της ιατρικής έρευνας σε μείζονες προκλήσεις στον τομέα της υγείας, όπως οι χρόνιες και νευροεκφυλιστικές ασθένειες, διευκολύνοντας την ανταλλαγή δεδομένων. Αυτό εξαρτάται από τη συναίνεση του πολίτη, κατά τρόπο ουσιαστικό και σε πλήρη συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες προστασίας δεδομένων.

- Υποστήριξη της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας των συστημάτων υγείας, για παράδειγμα, μέσω της ανταλλαγής πρόσφατων εργαστηριακών εξετάσεων ή ακτινολογικών εξετάσεων ασθενούς ενός ασθενούς. Με τον τρόπο αυτό, ένα νοσοκομείο σε άλλο κράτος μέλος δεν θα χρειαστεί να επαναλάβει παρόμοιες δοκιμές, εξοικονομώντας χρόνο και μειώνοντας το κόστος των νοσοκομείων.

Το πακέτο επί της ουσίας απαντά σε τρεις τομείς δράσης:

(1) Ασφαλής πρόσβαση των πολιτών στα δεδομένα υγείας και κοινή χρήση τους πέραν των συνόρων.

(2) Καλύτερα δεδομένα για την προώθηση της έρευνας, της πρόληψης των ασθενειών και της εξατομικευμένης υγείας και περίθαλψης.

(3) Ψηφιακά εργαλεία για την ενδυνάμωση των πολιτών και την προσωπική φροντίδα.

Σημειώνεται ότι επί του παρόντος, η δυνατότητα των Ευρωπαίων πολιτών να έχουν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά ιατρικά τους αρχεία σε όλη την ΕΕ ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό από τη μια χώρα στην άλλη. Παρόλο που μερικοί πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ένα μέρος των ηλεκτρονικών τους φακέλων υγείας σε εθνικό ή διασυνοριακό επίπεδο, πολλοί άλλοι έχουν περιορισμένη ψηφιακή πρόσβαση ή καθόλου πρόσβαση.

Οι σημερινές συστάσεις προτείνουν τα κράτη μέλη να επεκτείνουν το έργο αυτό σε τρεις νέους τομείς του ιατρικού φακέλου, δηλαδή σε εργαστηριακές εξετάσεις, ιατρικές εκθέσεις απαλλαγής και αναφορές εικόνων και απεικονίσεων. Παράλληλα, η πρωτοβουλία ανοίγει το δρόμο για την ανάπτυξη των τεχνικών προδιαγραφών που θα χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή ιατρικών φακέλων σε κάθε περίπτωση.

Η δυνατότητα ανταλλαγής ιατρικών φακέλων πέρα από τα σύνορα θα βοηθήσει τους πολίτες να έχουν καλύτερη υγειονομική περίθαλψη καθώς κινούνται γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, μπορεί να παράσχει ένα σημαντικό ιστορικό υγείας για ένα άτομο σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλη ανάγκη για μη προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό. Στη συνέχεια, μόλις ο πολίτης επιστρέψει στην πατρίδα του, τα αρχεία της θεραπείας στο εξωτερικό μπορούν να ενσωματωθούν στο υπάρχον αρχείο υγείας.

Επιπλέον, τα συστήματα υγείας θα επωφεληθούν σημαντικά από την ανταλλαγή ιατρικών αρχείων, διότι αυτό θα επέτρεπε την πρόσβαση σε πρόσφατες εργαστηριακές εξετάσεις ή ακτινολογικές εξετάσεις ασθενούς. Αυτό θα βοηθήσει ένα νοσοκομείο σε άλλο κράτος μέλος να αποφύγει την επανάληψη τέτοιων εξετάσεων και έτσι να σώσει τον χρόνο των ασθενών και να μειώσει το κόστος των νοσοκομείων. Αυτό θα μπορούσε να αυξήσει την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης.

Τέλος, καθώς τα ηλεκτρονικά μητρώα υγείας καθίστανται πιο διαλειτουργικά πέρα από τα σύνορα, θα είναι διαθέσιμα περισσότερα δεδομένα για την υγεία για την υποστήριξη της ενσωμάτωσης των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης (AI) που μπορούν να βοηθήσουν τη λήψη ιατρικών αποφάσεων. Αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο τόσο στην ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης που λαμβάνεται όσο και στην αποτελεσματικότητα των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης.

Το ePrescription (και eDispensation) επιτρέπει ήδη στους πολίτες της Ευρώπης να ανακτούν τα φάρμακά τους σε φαρμακείο που βρίσκεται σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα χάρη στην ηλεκτρονική μεταφορά της ηλεκτρονικής συνταγής τους από τη χώρα ασφάλισης στη χώρα ταξιδίου τους. Η χώρα διαμονής ενημερώνεται για το φάρμακο που ανακτά ο ασθενής στη χώρα ταξιδίου (eDispensation). Η Περίληψη Ασθενών μπορεί να παράσχει πληροφορίες σχετικά με σημαντικές πτυχές που σχετίζονται με την υγεία, όπως αλλεργίες, τρέχουσες φαρμακευτικές αγωγές, προηγούμενες ασθένειες, μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις τους τελευταίους 6 μήνες, εμφυτεύματα, ιατρικές συσκευές, εγκυμοσύνη.