Οι «τυχεροί» αριθμοί του Λόττο

Οι «τυχεροί» αριθμοί της κλήρωσης της Τετάρτης του Λόττο...
Οι «τυχεροί» αριθμοί της κλήρωσης της Τετάρτης του Λόττο:

9, 16, 20, 33, 39, 43

Bonus: 30