Κομισιόν: Συστάσεις προς κράτη και επιχειρήσεις για ταχεία αφαίρεση παράνομου περιεχόμενου από το διαδίκτυο

Σύσταση τόσο προς τα κράτη- μέλη της ΕΕ όσο και προς τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες...
Το αν και κατά πόσο απαιτούνται πρόσθετα προληπτικά μέτρα πανευρωπαϊκής εμβέλειας για τη διασφάλιση του γρήγορου εντοπισμού και της αφαίρεσης από το διαδίκτυο κάθε παράνομου περιεχομένου, είναι ένα ζήτημα που, όπως ανακοίνωσε σήμερα, εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία απηύθυνε προς τον σκοπό αυτό σύσταση τόσο προς τα κράτη- μέλη της ΕΕ όσο και προς τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Η σύσταση ισχύει για όλες τις μορφές παράνομου δημοσιεύματος, από το τρομοκρατικό περιεχόμενο και την υποκίνηση του μίσους και της βίας, μέχρι το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ή τα προϊόντα απομίμησης/παραποίησης και την παραβίαση των δικαιωμάτων του δημιουργού.

Τοποθετούμενος επί του θέματος, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, Άτρους Άνσιπ, δήλωσε: «Οι διαδικτυακές πλατφόρμες εξελίσσονται σε κύρια πύλη πληροφοριών για τους πολίτες και, για τον λόγο αυτόν, είναι υπεύθυνες για τη διαμόρφωση ασφαλούς περιβάλλοντος για τους χρήστες τους. Ό,τι είναι παράνομο εκτός διαδικτύου είναι παράνομο και στο διαδίκτυο. Αν και αρκετές πλατφόρμες αφαιρούν σήμερα περισσότερο παράνομο περιεχόμενο από ποτέ -αποδεικνύοντας ότι η αυτορρύθμιση μπορεί να λειτουργήσει- οφείλουμε να αναπτύξουμε ταχύτερα αντανακλαστικά κατά της τρομοκρατικής προπαγάνδας και άλλου παράνομου περιεχομένου που συνιστά σοβαρή απειλή για την προστασία των πολιτών μας, την ασφάλεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα».

Από πλευράς του, ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος ανέφερε ότι η συνεργασία με τις εταιρείες στην εξάλειψη του τρομοκρατικού υλικού στο διαδίκτυο σε εθελοντική βάση αποδίδει αποτελέσματα και σημείωσε: «Ωστόσο, πρέπει να κάνουμε μεγαλύτερη πρόοδο. Οι εταιρείες, τόσο οι μεγάλες όσο και οι μικρές, θα πρέπει να αυξήσουν και να επιταχύνουν τον εντοπισμό και τη διαγραφή του τρομοκρατικού περιεχομένου, καθώς και να βελτιώσουν τη συνεργασία τους με τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου. Για να εξαλείψουμε την απειλή αυτή εν τη γενέσει της, πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα προς τον αυτοματοποιημένο εντοπισμό του τρομοκρατικού υλικού και τη διαγραφή του, από όλες τις εταιρείες, εντός μιας ώρας από την εμφάνιση του στο διαδίκτυο. Χτίζοντας πάνω στην πρόοδο που έχουμε επιτύχει στο Ευρωπαϊκό Διαδικτυακό Φόρουμ, αναμένουμε από τις εταιρείες να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους και να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί για την προστασία των Ευρωπαίων στο διαδίκτυο».

«Η εξάπλωση παράνομου επιγραμμικού περιεχομένου υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο διαδίκτυο και συνιστά απειλή κατά της ασφάλειας» σημειώνει στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η Επιτροπή, τονίζοντας ταυτόχρονα πως παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, «οι πλατφόρμες χρειάζεται να διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους για την αφαίρεση παράνομου περιεχομένου από το διαδίκτυο, ιδίως σχετικά με το πιο πιεστικό ζήτημα του τρομοκρατικού περιεχομένου».

Η σημερινή σύσταση της Επιτροπής καθορίζει επιχειρησιακά μέτρα για να εξασφαλίσει τον ταχύτερο εντοπισμό και την αφαίρεση παράνομου επιγραμμικού περιεχομένου. Ειδικότερα προβλέπει:

- Σαφέστερες διαδικασίες «αναγγελίας και δράσης»: οι επιχειρήσεις θα πρέπει να θεσπίσουν απλούς και διαφανείς κανόνες για την επισήμανση παράνομου περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των ταχύρρυθμων διαδικασιών για αξιόπιστες πηγές επισήμανσης παράνομου περιεχομένου. Προκειμένου να αποφεύγεται η ανεπιθύμητη αφαίρεση περιεχομένου που δεν είναι παράνομο, οι πάροχοι περιεχομένου θα πρέπει να ενημερώνονται για τις σχετικές αποφάσεις και να έχουν τη δυνατότητα να τις αμφισβητήσουν.

- Αποδοτικότερα εργαλεία και τεχνολογίες πρόληψης: οι επιχειρήσεις θα πρέπει να παρέχουν εύχρηστα συστήματα επισήμανσης στους χρήστες και να διαθέτουν εργαλεία πρόληψης για τον εντοπισμό και την αφαίρεση παράνομου περιεχομένου, ιδίως σχετικού με την τρομοκρατία, καθώς και περιεχομένου το οποίο θεωρείται παράνομο ανεξάρτητα από τις εκάστοτε συνθήκες, όπως το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ή τα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης.

- Ισχυρότερες εγγυήσεις για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων: για να διασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις για την αφαίρεση περιεχομένου είναι σωστές και βάσιμες, ιδίως όταν χρησιμοποιούνται αυτόματα εργαλεία, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να θεσπίσουν αποτελεσματικές και κατάλληλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας και του ελέγχου από άνθρωπο, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ελευθερίας της έκφρασης και των κανόνων προστασίας δεδομένων.

- Ιδιαίτερη προσοχή στις μικρές επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις του κλάδου θα πρέπει, μέσω προαιρετικών ρυθμίσεων, να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν εμπειρίες, βέλτιστες πρακτικές και τεχνολογικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένων και εργαλείων που εξασφαλίζουν τον αυτόματο εντοπισμό.

- Στενότερη συνεργασία με τις αρχές: εάν υπάρχει ένδειξη σοβαρής αξιόποινης πράξης ή υποψίες ότι συγκεκριμένο παράνομο περιεχόμενο συνιστά απειλή για τη ζωή ή την ασφάλεια, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ενημερώνουν αμέσως τις αρχές επιβολής του νόμου. Τα κράτη μέλη προτρέπονται να θεσπίσουν τις κατάλληλες νομικές υποχρεώσεις.

Κατά την Επιτροπή, το τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο συνιστά ιδιαίτερα σοβαρή απειλή για την ασφάλεια των Ευρωπαίων, και η διάδοσή του πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας.
Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή προτείνει επίσης σήμερα τις εξής πιο συγκεκριμένες διατάξεις για τον περαιτέρω περιορισμό του τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο:

* Ο κανόνας της μιας ώρας: λαμβανομένου υπόψη ότι το τρομοκρατικό περιεχόμενο είναι εξαιρετικά βλαβερό κατά τις πρώτες ώρες της εμφάνισής του στο διαδίκτυο, όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει κατά γενικό κανόνα να αφαιρούν το εν λόγω περιεχόμενο εντός μιας ώρας από την αναφορά του.

* Ταχύτερος εντοπισμός και αποτελεσματική αφαίρεση: εκτός από την αναφορά, οι διαδικτυακές επιχειρήσεις θα πρέπει να εφαρμόζουν μέτρα πρόληψης, όπως ο αυτόματος εντοπισμός, ώστε το τρομοκρατικό περιεχόμενο να αφαιρείται ή να απενεργοποιείται αποτελεσματικά και γρήγορα και να μην επανεμφανίζεται μετά την αφαίρεσή του. Για να βοηθούν τις μικρότερες πλατφόρμες, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ανταλλάσσουν και να βελτιστοποιούν τα κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία, καθώς και να θεσπίζουν ρυθμίσεις για τη βελτίωση της συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπόλ.

* Βελτίωση του συστήματος αναφοράς: θα πρέπει να καθιερωθούν, το συντομότερο δυνατό, ταχύρρυθμες διαδικασίες επεξεργασίας των αναφορών, ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες και πόρους για τον εντοπισμό, την αναγνώριση και την αναφορά τρομοκρατικού περιεχομένου.

* Τακτική υποβολή εκθέσεων: Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν τακτικά, κατά προτίμηση ανά τρίμηνο, έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τις αναφορές και την παρακολούθησή τους, καθώς και για τη συνολική συνεργασία τους με διάφορες επιχειρήσεις με στόχο τον περιορισμό του τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ