Στο πρόγραμμα «Google Summer of Code» και φέτος ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών

Κάθε καλοκαίρι χιλιάδες φοιτητές από όλο τον κόσμο συμμετέχουν στο GSoC, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη έργων ανοικτού λογισμικού.
Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) προτίθεται να συμμετέχει και το 2018 στο «Google Summer of Code» (GsoC), με ρόλο συμβουλευτικό και μεσολαβητικό, προκειμένου να στηρίξει ακόμα περισσότερα ελληνικά έργα ανοιχτού κώδικα από φοιτητές και προγραμματιστές.

To πρόγραμμα δίνει σε φοιτητές από όλο τον κόσμο την ευκαιρία να συμβάλουν σε ένα έργο ανοιχτού κώδικα και έτσι να μάθουν να εργάζονται σε ένα περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού.

Κάθε καλοκαίρι χιλιάδες φοιτητές από όλο τον κόσμο συμμετέχουν στο GSoC αποκομίζοντας χρήσιμες εμπειρίες και παράλληλα συμβάλλοντας στην ανάπτυξη έργων για ανοικτό λογισμικό.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ