Επιτήρηση των υπόδουλων

Η χώρα μας θα παραμείνει υπό ενισχυμένη εποπτεία, για να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της προς τους «Ευρωπαίους». Δεσμεύσεις οι οποίες αρχικά αναλήφθηκαν από συμβάσεις χρηματοοικονομικής βοήθειας. Οι συμβάσεις αυτές παρουσιάζονται σήμερα ότι ολοκληρώθηκαν, οπότε νέος δανεισμός και μνημόνια δεν χρειάζονται. Ομως, δεν έχει εκπληρωθεί ακόμα η κύρια υποχρέωση των δανειστών έναντί μας, η κατεξοχήν ουσιώδης για μας.

Η αρχική σύμβαση είχε για κύριο σκοπό της, μάλιστα σε εκπλήρωση υποχρέωσης των Ευρωπαίων προς τη χώρα μας απορρέουσας από τη συνθήκη της Λισαβώνας, την μετά από προσωρινή έξοδο από τις αγορές επανένταξη της Ελλάδος σ’ αυτές με επανάκτηση σταθερού επιτοκίου δανεισμού από πλευράς της. Την υποχρέωση αυτή εδώ και μια εξαετία οι Ευρωπαίοι αθέτησαν.

Γιατί στην ίδια αυτή πρώτη σύμβαση λόγω εισαγωγής παράνομου όρου περί παροχής σ’ αυτούς του δημόσιου πλούτου μας ως ενέχυρο διαλύθηκε εντέλει η ευρωπαϊκή αγορά κρατικών ομολόγων. Γιατί ειδικά με αυτόν τον όρο βλάπτοντο όλοι οι επενδυτές σ’ ομόλογα κρατών της ευρωζώνης, οι οποίοι είχαν τον πλούτο των κρατών αυτών ως εγγύηση. Οπότε η «όλη αγορά» κατέστη αναξιόπιστη.

Κατά τα συμφωνηθέντα, όμως, μεταξύ μας σ’ αυτήν την αγορά, τουλάχιστον, όφειλαν οι Ευρωπαίοι να μας επανεντάξουν. Αφού λοιπόν ματαίωσαν με όρο, που αυτοί έθεσαν, στη δανειακή βοήθεια τον σκοπό για τον οποίο αυτή μας παρεσχέθη, δείχνουν πρόθυμοι να αποκαταστήσουν τη βλάβη μας εντάσσοντάς μας στις αγορές. Στοχεύουν να επαναλειτουργήσει η επί 6 χρόνια αδρανής αυτή αγορά.

Πριν όμως επαναλειτουργήσει πώς θέτουν τη χώρα μας σε καθεστώς μετασυμβατικής - μεταμνημονιακής εποπτείας; Η πρόσφατη απόφαση της Κομισιόν περί υπαγωγής μας σε «ενισχυμένη εποπτεία» μέχρι το 2060 αναφέρει –σημειωτέον- ότι οι συνθήκες δανεισμού μας από τις αγορές παραμένουν εύθραυστες ακόμα. Ομως, το να μην υπάρξουν τέτοιες «εύθραυστες συνθήκες» ήταν η κύρια των δανειστών υποχρέωση!

Το ζητούμενο, βέβαια, για τους δανειστές εξαρχής ήταν η απόκτηση της εξουσίας στην πατρίδα μας και στη συνέχεια η διατήρησή της και το πέτυχαν. Αυτό πλέον ονομάζουν «επιτήρηση». Θα συνεχίσουν λοιπόν να ψεύδονται συνεχώς, προκειμένου ν’ αποκρύπτεται τι πραγματικά συνέβη και συμβαίνει στη χώρα μας. Θα θεωρούν «λάθη» μας ακόμα προβλήματα που αυτοί δημιούργησαν, όπως τη διάλυση της ευρωπαϊκής αγοράς κρατικών ομολόγων και θα παρουσιάζουν αυτά ως δική μας δυσκολία εξόδου στις αγορές.

Οπότε είναι προφανές ότι το διπλό σπιράλ παραπλάνησης και τρομοκράτησης των Ελλήνων θα συνεχιστεί. Η «έξοδος» στις αγορές θα μας απομακρύνει, βέβαια, από τη στενή οικονομική εξάρτηση από τους Ευρωπαίους. Μια μικρή οικονομική ανεξαρτησία θα μας προσφέρει. Ομως, η πολιτική υποδούλωση θα παραμείνει.