Δικαίωση για τους τρανσέξουαλ στην Ελλάδα

Με απόφαση του το Πρωτοδικείο Αθηνών αναγνώρισε την απαγόρευση των διακρίσεων για τα διεμφυλικά άτομα.
Σύμφωνα με δελτίο τύπου που εξέδωσε το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών με πρόσφατη απόφαση του το Πρωτοδικείο Αθηνών αναγνώρισε την εφαρμογή του άρθρου 14 της ΕΣΔΑ (απαγόρευση των διακρίσεων) για τα διεμφυλικά άτομα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση 7646/2010, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στην εξέταση της αίτησης αναγνώρισης του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών, που εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2010 και επιδόθηκε τον Ιανουάριο του 2011, αναγνώρισε την εφαρμογή του Άρθρου 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), το οποίο αναφέρεται στην απαγόρευση των διακρίσεων.

Σημειώνεται ότι το Άρθρο 14 της ΕΣΔΑ, απαγορεύει τις διακρίσεις για λόγους «όπως το φύλο, η φυλή, το χρώμα, η γλώσσα, η θρησκεία, η πολιτική ή άλλη πεποίθηση, η εθνική ή κοινωνική καταγωγή, η σχέση με εθνική μειονότητα, η ιδιοκτησία, η γέννηση ή άλλη κατάσταση», με άλλα λόγια δεν υπάρχει ρητή αναφορά στην ταυτότητα κοινωνικού φύλου.

Η αναφορά αυτή στην απόφαση αποτελεί μία πρώτη καλή εξέλιξη για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας κατά των διακρίσεων και για τα διεμφυλικά άτομα, σε πλήρη αντιστοιχία και με την επίσης πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΔΑΔ), στην υπόθεση P.V. κατά της Ισπανίας, όπου αναγνωρίστηκε από το ΕΔΑΔ ότι η ταυτότητα κοινωνικού φύλου, θεωρείται θέμα για το οποίο απαγορεύονται οι διακρίσεις στο Άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.