Να πιάσουν τόπο

Ο θεσμός των μικροπιστώσεων που αναμένεται να καθιερωθεί στη χώρα μας μπορεί να δώσει λύση σε ένα φλέγον πρόβλημα της ελληνικής αγοράς, το οποίο πολύ συχνά έχει και δυσμενείς κοινωνικές επιπτώσεις. Πολλοί επιχειρηματίες είναι αποκλεισμένοι από την πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα είτε επειδή έχουν συσσωρευμένα χρέη λόγω της πολυετούς κρίσης είτε επειδή δεν διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία για να δώσουν ως εγγύηση. Αναζητώντας ρευστότητα για να κρατήσουν όρθιες τις επιχειρήσεις τους, οδηγούνται στα σκοτεινά μονοπάτια της τοκογλυφίας. Δανείζονται χρήματα με ληστρικούς όρους και, επειδή δεν μπορούν να τα επιστρέψουν, θέτουν σε κίνδυνο την περιουσία, την οικογένεια, τη σωματική ακεραιότητα, ή ακόμα και την ίδια τη ζωή τους. Η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για τις μικροπιστώσεις μπορεί να βάλει φρένο στην ασυδοσία των κυκλωμάτων της παραοικονομίας και να δώσει οξυγόνο σε χιλιάδες υφιστάμενες μικρές επιχειρήσεις ή σε νέους και επίδοξους επιχειρηματίες.

Αρκεί, βέβαια, να υπάρχει ένας ουσιαστικός μηχανισμός ελέγχου, ο οποίος θα διασφαλίζει ότι τα κεφάλαια που θα διατίθενται δεν θα καταλήγουν στις τσέπες μπαταχτσήδων. Οτι θα καλύπτουν ουσιαστικές ανάγκες επιχειρηματιών και θα χρηματοδοτούν αξιόλογα επενδυτικά σχέδια, τα οποία μπορούν να δώσουν προστιθέμενη αξία στην εγχώρια οικονομία και να δημιουργήσουν νέες -ή να θωρακίσουν υφιστάμενες- θέσεις εργασίας. Οτι θα πιάσουν τόπο, κατά το κοινώς λεγόμενο...