Βουλή αποφάσεων

Μπορεί πολλοί να θεωρούν δραματικές τις εξελίξεις στην Ιταλία. Και επικίνδυνες για τη Δημοκρατία. Ξεχνούν ότι, ακόμα και όταν έως πριν από λίγα χρόνια ο εκλογικός νόμος ήταν απλή, απλούστατη, αναλογική και οι κυβερνήσεις άλλαζαν κάθε επτά-οκτώ μήνες, η Δημοκρατία και το κράτος λειτουργούσαν κανονικά. Η αλλαγή του εκλογικού νόμου προς μια «μεικτή αναλογική» (από τους 630 βουλευτές της ιταλικής Βουλής, οι 232 εκλέγονται με πλειοψηφικό σύστημα σε μονοεδρικές περιφέρειες, 386 με απλή αναλογική και 12 σε περιφέρειες του εξωτερικού) συμφωνήθηκε το 2016 για τη διευκόλυνση σχηματισμού περισσότερο βιώσιμων κυβερνήσεων. Σήμερα η βιασύνη ενός πολιτικού αρχηγού (Σαλβίνι) που βλέπει το κόμμα του (Λέγκα) να ανεβαίνει σπρώχνει τις εξελίξεις στις πρόωρες εκλογές, αν και κανονικός χρόνος διεξαγωγής είναι το 2023. Στην Ιταλία οι εθνικές εκλογές διενεργούνται κάθε πέντε χρόνια, άρα η υπάρχουσα Βουλή έχει ζωή τεσσάρων ακόμη χρόνων. Κάτι που σημαίνει ότι μπορεί θεσμικά να αποφασίσει τον σχηματισμό άλλης κυβέρνησης, με άλλη σύνθεση, χωρίς να διαλυθεί. Μια τέτοια εξέλιξη ίσως φέρει άλλο περιεχόμενο στην πορεία των κομμάτων δημοσκοπικά, αλλά και στην εσωτερική τους ζωή. Σε κάθε περίπτωση, η Ιταλία έχει την πείρα αλλά και τη γνώση στον χειρισμό σύνθετων πολιτικά καταστάσεων.