Quantcast

Είκοσι «χτυπήματα» στην ανεργία των νέων

Στην πρώτη θέση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο η χώρα μας στην ανεργία με ποσοστό που ανήλθε στο 26,8%.
Την υλοποίηση 20 δράσεων συνολικού προϋπολογισμού 600 εκατ. ευρώ μέσω της αξιοποίησης κοινοτικών πόρων που εντάσσονται στο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση των Νέων» ανακοίνωσαν χθες οι υπουργοί Εργασίας Ιωάννης Βρούτσης, Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η αναχαίτιση της ραγδαίας αύξησης της ανεργίας, η οποία ανήλθε στο 26,8%, φέρνοντας την χώρα μας στην πρώτη θέση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Μάλιστα η ανεργία αποτελεί «μάστιγα» για τους νέους από 15 έως 24 ετών αφού 56,6% αδυνατεί να βρει απασχόληση παρόλο που οι περισσότεροι αναζητούν πλέον απασχόληση στο εξωτερικό.

Τα προγράμματα που ανακοινώθηκαν απευθύνονται σε νέους έως 35 ετών και αναμένεται να ωφεληθούν 350.000 άνεργοι. Από τις 20 δράσεις ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή 13, ενώ οι υπόλοιπες 7 θα προκηρυχθούν τις επόμενες μέρες με στόχο την πλήρη υλοποίηση τους έως το τέλος του Α’ εξαμήνου του έτους. Μάλιστα οι δράσεις θα υλοποιηθούν μέσω των Κέντρων Επαγγελματικών Κατάρτισης.

Ο υπουργός Εργασίας επισήμανε ότι η ανεργία βρίσκεται σε πρωτοφανή επίπεδα, τονίζοντας ότι οι απώλειες για την Ελλάδα λόγω των υψηλών ποσοστών ανεργίας στους νέους προσεγγίζουν το 2% του ΑΕΠ.

Ο υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε ότι η αντιμετώπιση της ανεργίας δεν είναι θέμα καλών προθέσεων αλλά σωστών πολιτικών, αναφέροντας ότι γνώμονας των νέων προγραμμάτων είναι η διατήρηση των υπαρχόντων.

Την ανάγκη σύνδεσης της παιδείας και της έρευνας με την αγορά εργασίας επισήμανε ο υπουργός Παιδείας.

Βασικό πρόγραμμα, του σχεδίου δράσης, είναι η «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών», η οποία περιλαμβάνει:

α) Κατάρτιση έως 100 ώρες σε συνδυασμό με καθοδήγηση / εκπαιδευτικό mentoring.

β) Πρακτική άσκηση πέντε μηνών.

Προβλέπεται επίδομα κατάρτισης πέντε ευρώ ανά ώρα κατάρτισης. Αμοιβή 460 ευρώ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης (για αποφοίτους AEI/TEI). Αμοιβή 400 ευρώ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης (για αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) με πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη και ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου.

Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού, ενώ αναλαμβάνει τη δέσμευση να μην απολύσει προσωπικό καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης και της επιχορήγησης. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 174,9 εκατ. ευρώ. Εντός Φεβρουαρίου θα είναι έτοιμη η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι άλλες δράσεις που θα προωθηθούν βάσει του Εθνικού Σχεδίου είναι:

•Προώθηση καινοτομικής επιχειρηματικότητας νέων και συμβουλευτική καθοδήγηση επιχειρηματιών. Για την έναρξη της επιχείρησης το ποσό της επιχορήγησης δύναται να ανέλθει έως 10.000 ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται συμβουλευτική υποστήριξη (mentoring) των νέων επιχειρηματιών, η οποία ανέρχεται κατά μέγιστο σε 3.000 ευρώ. Ο προϋπολογισμός είναι 91 εκατ. ευρώ και 7.000 ωφελούμενοι.

•Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο.
Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων, ηλικίας ως 35 ετών, στην απασχόληση, μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων τους στον αγροτοδιατροφικό τομέα. Ο προϋπολογισμός είναι 12,78 εκατ. ευρώ και οι ωφελούμενοι 3.000.

•Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης
Το δίκτυο θα έχει ως αντικείμενο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε αστέγους και άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας, ή απειλούνται από φτώχεια. Οι συγκεκριμένες δομές θα στελεχώνονται από ανέργους νέους, ηλικίας έως 30 ετών. Ο προϋπολογισμός είναι 40 εκατ. ευρώ και οι ωφελούμενοι 1.200.

•Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στον πολιτισμό για νέους

Περιλαμβάνει εξάμηνη ή επτάμηνη (στη διάρκεια ενός έτους) απασχόληση σε έργα, με μηνιαία επιχορήγηση 625 ευρώ, ή δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα στον πολιτιστικό τομέα. Ο προϋπολογισμός είναι 15 εκατ. ευρώ και οι ωφελούμενοι είναι 3.200.

•Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Περιλαμβάνει 27μηνη απασχόληση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Το πρόγραμμα επιχορηγεί το σύνολο των νέων θέσεων απασχόλησης στις επιχειρήσεις για 24 μήνες, ενώ η επιχείρηση αναλαμβάνει τη δέσμευση να διατηρήσει τις θέσει αυτές για τουλάχιστον τρεις επιπλέον μήνες. Ο προϋπολογισμός είναι 37.500.000 και οι ωφελούμενοι 2.500.

•Πιλοτική δράση για την υποστήριξη νέων για τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με την χρηματοδότηση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚοινΣΕπ) που ιδρύονται βάσει του Ν.4019/2011. Ο προϋπολογισμός 7,5 εκατ. ευρώ και οι ωφελούμενοι είναι 500.

•Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης
Περιλαμβάνει απασχόληση για ερευνητικές δραστηριότητες σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας, διάρκειας 18 έως 36 μηνών. Ο προϋπολογισμός είναι 11 εκατ. ευρώ για 500 ωφελούμενους.

•Την πρακτική άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΑΕΙ και ΤΕΙ για 30.500 ωφελούμενες.

•Πρακτική άσκηση σπουδαστών Δημόσιων και Ιδιωτικών ΙΕΚ για 9.200 άτομα.

•Πρακτική για 6.000 σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και 770 σπουδαστές ΕΠΑΣ.

• Πρόγραμμα μαθητείας 8.500 απόφοιτων τεχνικής εκπαίδευσης.
Το υπουργείο Παιδείας θα αναλάβει και πρωτοβουλίες διασύνδεσης ΑΕΙ και ΤΕΙ με επιχειρήσεις για 227.100 ωφελούμενους.
Από την πλευρά του το υπουργείο Ανάπτυξης θα προωθήσει δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων (Β Κύκλος) και παρεμβάσεις για τη στήριξη της απασχόλησης γυναικών μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για 3.100 ωφελούμενους.

Διαβάστε αναλυτικά το σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της απασχόλησης

Πρωταθλητές στην... ανεργία