Quantcast

«Στη σέντρα» μας βγάζει η Ε.Ε για τον Σχινιά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άνοιξε φάκελο και ζητά εξηγήσεις από την ελληνική κυβέρνηση για την ελλιπή προστασία και διαχείριση του υγροτόπου.
Με επιστολή-βόμβα,η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητά από την Ελλάδα εξηγήσεις για την ελλιπή προστασία και διαχείριση του υγρότοπου του Σχινιά, για την «υποβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος και τις περιβαλλοντικές πιέσεις».

Η λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στην παραλία, η ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων, η υπολειτουργία του συστήματος πυρόσβεσης, οι καταστροφές των παρατηρητηρίων πουλιών, είναι μερικά από ζητήματα που θίγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην επιστολή της προς την ελληνική κυβέρνηση, ενημερώνοντας ότι έχει ανοίξει αυτεπαγγέλτως φάκελο καταγγελίας, προκειμένου να διερευνήσει εάν η χώρα μας τηρεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ε.Ε., και πιο συγκεκριμένα από τις διατάξεις της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για την προστασία των οικότοπων.

Το θέμα έχει προκαλέσει αναστάτωση στο υπουργείο Περιβάλλοντος, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, ενοχλήθηκε ιδιαίτερα και το γραφείο του πρωθυπουργού, από όπου ζητήθηκε η επείγουσα συγκρότηση ομάδας εργασίας για τη διερεύνηση του θέματος.

Το ΥΠΕΚΑ, με τη σειρά του, με κατεπείγον έγγραφο ζητά στοιχεία και πληροφορίες από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες (Τμήμα Φυσικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ, Οργανισμός Αθήνας, Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αττικής, Περιφέρεια Αττικής, Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά), προκειμένου μέχρι τις 22 Μαρτίου να συνταχθεί η απάντηση προς την Κομισιόν.

Την ίδια στιγμή, η λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης έχει ανασταλεί, καθώς από τις 13 Ιανουαρίου οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας, αφού δεν έχουν πληρωθεί για περισσότερο από ένα χρόνο. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν, εξάλλου, και οι περισσότεροι από τους 28 Φορείς Διαχείρισης της χώρας μας.

Οι πιέσεις

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την επιστολή της που κοινοποίησε μέσω της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας, ζητά τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης σχετικά με τα παρακάτω θέματα, στα οποία αναφερόταν και σχετική έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, που συντάχθηκε το 2009:

- τα οκτώ καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ταβέρνες) που εξακολουθούν να λειτουργούν στο αιγιαλό του Εθνικού Πάρκου, παρότι έχουν εκδοθεί αποφάσεις κατεδάφισης από το 1999, τα οποία «υποβαθμίζουν σημαντικά την περιοχή «Natura 2000».

- τον πολύ σημαντικό όγκο σκουπιδιών και διαφόρων μπάζων που παρατηρούνται στον υγρότοπο, και τα οποία προκαλούν σημαντική και συνεχιζόμενη υποβάθμιση των περιοχών «Natura 2000».

- την οικιστική επέκταση (αυθαίρετη δόμηση - οικοδομικοί συνεταιρισμοί)

- τη διάνοιξη δρόμων που κατατέμνουν την υγροτοπική περιοχή

- την ανεξέλεγκτη χρήση του δάσους για στάθμευση και κατασκήνωση

- τις ανοργάνωτες δραστηριότητες αναψυχής και την άναρχη κυκλοφοριακή συμπεριφορά

- την κακή διαχείριση των υδατικών πόρων

- τα εκτεταμένα αποστραγγιστικά έργα στον υγρότοπο

- τη συνεχή επέκταση της γεωργικής γης

- την ανεξέλεγκτη βόσκηση

- την ανεξέλεγκτη κυνηγετική δραστηριότητα

Σημειώνεται επίσης ότι το πρόγραμμα πυρόσβεσης υπολειτουργεί, ενώ τα περισσότερα παρατηρητήρια πουλιών έχουν υποστεί βανδαλισμούς και έχουν καταντήσει επικίνδυνα για τους επισκέπτες. Ακόμη, αναφέρεται ότι «το πρόγραμμα LIFE που συγχρηματοδότησε η Επιτροπή για την αειφορική τουριστική διαχείριση της περιοχής δεν έχει ολοκληρώσει τους στόχους του».

Η Επιτροπή παρατηρεί ακόμη ότι ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου στηρίζεται κατά κύριο λόγο σε εποχικό προσωπικό με ετήσιες συμβάσεις. «Το προσωπικό αυτό, όπως και το σύνολο των δραστηριοτήτων του Φ.Δ., εξαρτώνται σημαντικά από τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης, με αποτέλεσμα να υπάρχουν περίοδοι κατά τις οποίες ο Φ.Δ. λειτουργεί με πολύ λίγο ή ανεπαρκώς εξειδικευμένο προσωπικό, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τον αποτελεσματικό προγραμματισμό και την υλοποίηση των μέτρων προστασίας για την περιοχή», αναφέρεται στην επιστολή, ενώ τονίζεται ότι «είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί επαρκής και σταθερή χρηματοδότηση και οργανωτική υποστήριξη προς τον Φ.Δ. ώστε να μπορεί να εκτελεί σωστά τα καθήκοντά του».

Ζητούν ενημέρωση

Η Επιτροπή ζητά λεπτομερή ενημέρωση για τα συγκεκριμένα μέτρα, με τα ακριβή χρονοδιαγράμματα, που λαμβάνονται από τις ελληνικές Αρχές, σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης, για την αντιμετώπιση των παραπάνω θεμάτων.

Επίσης θέλει να πληροφορηθεί «εάν τα διάφορα έργα που εκτελούνται στην περιοχή έχουν εκτιμηθεί δεόντως ως προ τις επιπτώσεις τους στον τόπο, βάσει της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για την προστασία των Οικότοπων», καθώς και σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης και έγκρισης Διαχειριστικού Σχεδίου και Κανονισμού Λειτουργίας στο Εθνικό Πάρκο.

Τέλος, ζητά να μάθει εάν προβλέπεται η σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα τέσσερα υφιστάμενα Κέντρα Εξυπηρέτησης Λουομένων στον αιγιαλό του Εθνικού Πάρκου.

Μάλιστα, η συντάκτρια της επιστολής, Pia Buccela, εμφανίζεται να έχει επίγνωση της κατάστασης ως προς τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα, αφού υπογραμμίζει ότι «τα προβλήματα που αναφέρονται ενδέχεται να αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα αδυναμιών στη διαχείριση του συνόλου των περιοχών ‘‘Natura 2000’’ στην Ελλάδα, και άρα η αντιμετώπισή τους με την αναγκαία αποφασιστικότητα θα ωφελήσει σημαντικά τη συνολική λειτουργία του δικτύου».

Η P. Buccela δεν παραλείπει να αναφερθεί στην περίοδο προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων, οπότε και «υπήρξαν σαφείς δεσμεύσεις εκ μέρους των ελληνικών Αρχών όσον αφορά την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων για το έργο του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρόμιου, την αποκατάσταση της περιοχής και την καλή λειτουργία του Εθνικού Πάρκου και του Φορέα Διαχείρισης».

Απροστάτευτο το Πάρκο

Το Εθνικό Πάρκο παραμένει τελείως απροστάτευτο, καθώς η λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης έχει ανασταλεί και οι εργαζόμενοί του κινούνται δικαστικά για τη διεκδίκηση των δεδουλευμένων τους για ένα και πλέον έτος. «Ο Φορέας βρίσκεται σε οριακό σημείο», παραδέχεται ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Νίκος Αναστασόπουλος.

Ο Ν. Αναστασόπουλος, μάλιστα, είχε ενημερώσει το ΥΠΕΚΑ για την πρόθεσή του να παραιτηθεί, ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, «το υπουργείο κινητοποιήθηκε στις αρχές Μαρτίου και το επόμενο διάστημα αναμένονται εξελίξεις για το μέλλον του Εθνικού Πάρκου».

Οσον αφορά τα προβλήματα του Εθνικού Πάρκου, ο Ν. Αναστασόπουλος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «καλούμαστε να μπαλώσουμε προβλήματα δεκαετιών», κάνοντας λόγο για ευθύνες των προηγούμενων κυβερνήσεων και των διοικητικών συμβουλίων του Φορέα.

«Το πιο σημαντικό πρόβλημα σήμερα ίσως είναι ότι το Εθνικό Πάρκο στην ουσία είναι ανύπαρκτο στη συνείδηση των χρηστών του. Υπάρχει ένα έλλειμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και σε αυτό θα εστιάσουμε το επόμενο διάστημα».

ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΝΑΣ ΣΙΑΔΗΜΑ