Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα: Διάγνωση και θεραπεία

Το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα είναι ο πιο συχνός πρωτοπαθής καρκίνος του ήπατος παγκόσμια. Άλλος πρωτοπαθής καρκίνος του ήπατος είναι το ενδοηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα (βλ. παθήσεις χολής-χολαγγείων).
Γράφει ο Ανδρέας Μπακογιάννης – Χειρουργός / Χειρουργός Ήπατος

Το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα είναι ο πιο συχνός πρωτοπαθής καρκίνος του ήπατος παγκόσμια. Άλλος πρωτοπαθής καρκίνος του ήπατος είναι το ενδοηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα (βλ. παθήσεις χολής-χολαγγείων).

Στην πλειονότητα των ασθενών αναπτύσσεται σε υπόβαθρο ίνωσης ή κίρρωσης λόγω ηπατίτιδας B ή C ή αλκοολισμού, είναι όμως δυνατό να αναπτύσσεται και σε απουσία αυτού του υποβάθρου.

Η χειρουργική εκτομή είναι ο πιο διαδεδομένος τρόπος θεραπείας του ηπατοκυτταρικού καρκινώματος.

Σε συγκεκριμένη υπο-ομάδα ασθενών με μικρού μεγέθους ηπατοκυτταρικό καρκίνο και επηρεασμένη από την κίρρωση ηπατική λειτουργία η μεταμόσχευση ήπατος είναι ίσως η μόνη ελπίδα θεραπείας.

Για να διαβάσετε τη συνέχεια μπείτε στο www.nowdoctor.gr