Θέλετε να κάνετε «κοψίματα» σε στρογγυλό πρόσωπο; Υιοθετήστε τις συμβουλές!

Το στρογγυλό πρόσωπο έχει συνήθως μια γλύκα. Εντοπίστε πάντα το ωραίο σ’ αυτό που νομίζετε ότι σας εμποδίζει να δημιουργήσετε.